05:50
21:39
Nachtmodus

Belgische jagers zien kansen in groot draagvlak voor de jacht

De Vlaamse jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) en hun Waalse zusterorganisatie Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique hebben onlangs de handen ineen geslagen en enquête laten uitvoeren naar het publiekssentiment rond de jacht in België. Het onderzoek werd gedaan via de Europese jagerskoepel FACE door onderzoeksbureau Yougov. Evenals uit de publieksonderzoeken in ons land, blijkt ook uit deze enquête dat het met het draagvlak voor de jacht onder de bevolking in België wel goed zit.

“Met 76% van de bevraagden die neutraal of positief staan tegenover de jacht in België, suggereert dit onderzoek dat jagen niet alleen wettelijk, maar ook maatschappelijk verantwoord is in België”, zo stelt HVV, dat de mate van acceptatie van de jacht in België ‘opmerkelijk’ noemt.

Stevige basis

De enquête omvatte drie vragen die inzicht moesten geven in de houding van de Belgische bevolking ten opzichte van de jacht. Op de vraag of het aanvaardbaar is dat mensen in België jagen wanneer ze dat legaal doen in overeenstemming met de jachtwetgeving en -regelgeving, antwoordde slechts 23% negatief. De overige 77% van de bevraagden gaf aan dat de ze neutraal of positief staan tegenover de jacht. De HVV vindt dit een bemoedigend teken en ziet hierin een stevige basis om haar beleid op voort te bouwen.

Op de vraag ‘Hoe goed kent u de jachtpraktijk en de jachtwetgeving in België?’, gaf maar liefst 90% aan weinig of niets te weten over de jachtpraktijk en de jachtwetgeving in België. Dit benadrukt de noodzaak voor jagers om meer voorlichting te geven aan niet-jagers over wat de jacht daadwerkelijk inhoud. Volgens de HVV moet de jachtsector in België transparanter zijn over hun activiteiten en de bredere impact op het milieu en de natuur, zodat er meer waardering en begrip komt voor de rol van jagers in het behoud van de natuur in België.

Belangrijke voorwaarde

De derde vraag richtte zich op het gebruik van jagers om een tastbaar aandenken van het gedode wild mee te nemen als aandenken op voorwaarde dat de jacht bijdraagt aan inspanningen om de natuur te beschermen. Hieruit bleek dat 68% van de bevraagden neutraal of positief staat tegenover dit gebruik, waarbij met name het tweede deel van de vraag een belangrijke voorwaarde bleek. Dit suggereert dat initiatieven die jagers uitvoeren, gericht op het behoud van de natuur, een cruciale factor zijn in het vormen van een positieve houding ten opzichte van jacht.

Volgens de HVV onderstreept het onderzoek de noodzaak tot meer educatie en bewustwording. De vereniging wil de positieve resultaten van de enquête gebruiken om aan te tonen dat de vele inspanningen die jagers leveren in het veld daadwerkelijk tot een positief resultaat kunnen leiden; niet alleen ten voordele van de fauna en flora, maar ook ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak van de jacht in België.

Publieksonderzoek HVV

Lees hier meer over het publieksonderzoek in België
  • Delen: