05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Weidevogelpopulaties Overijssel onder druk – Nieuwe Oogst

In de provincie Overijssel is er sprake van een jarenlange neerwaartse trend in weidevogelpopulaties. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat ondanks de vele inspanningen die worden gedaan de aantallen weidevogels afnemen. 

Tussen 2017 en 2019 namen vooral soorten als de grutto en de kievit af in aantallen. De aantallen wulpen en graspiepers namen wel toe in die periode. Ook blijkt dat in een gebied met beheerovereenkomsten geldt dat dichtheden van weidevogels hoger zijn dan in gebieden zonder deze overeenkomsten.

Samen met boeren, weidevogelbeschermers, wildbeheereenheden en natuurbeschermingsorganisaties wordt per gebied een collectief weidevogelbeheerplan opgesteld. De verwachting van de provincie is dat deze gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak de komende jaren tot betere resultaten leidt.

Freerk Bleker, voorzitter Jagersvereniging Overijssel: “Onze achterban draagt de weidevogel een warm hart toe en veel van onze leden zijn actief in de weidevogelbescherming. Het is heel frustrerend als na alle inspanningen en goede bedoelingen nesten en jonge weidevogels alsnog worden gepredeerd door vossen, marter, katten, ooievaars enzovoort. Wij zouden dan ook graag zien dat wij – provinciebreed – meer mogelijkheden krijgen om predatoren te bejagen en zodoende de weidevogel een betere overlevingskans te geven.”

Lees het hele bericht op de website van Nieuwe Oogst

Weidevogelpopulaties Overijssel onder druk
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items