06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: iStock

Provincie wil steenmarter bestrijden – Friesch Dagblad

Het komend voorjaar gaat provincie Friesland op 8 plekken in de provincie steenmarters bestrijden. Dit ter bevordering van de weidevogelstand.

De steenmarter geldt als beschermd dier en het bestrijden ervan mag alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De afgelopen jaren werd bij Soarremoarre een eerste proef gehouden. Met camera’s werden gemiddeld tachtig nesten in de gaten gehouden, zodat de oorzaak van eventuele predatie werd geregistreerd.

In 2018 werden negentien steenmarters gevangen, voornamelijk in januari en februari. Vervolgens bleek dat bij 108 gevolgde weidevogel nesten 73 procent van de broedpogingen succesvol was. Slechts twee nesten werden gepredeerd door steenmarters. Onderzoekers van Ecosensys uit Zuurdijk (Groningen) en Jasja Dekker Dierecologie uit Arnhem concluderen daarbij dat de proef succesvol is.

Tegelijkertijd werden vorig jaar camera’s geplaatst bij 24 andere gebieden in Fryslân, waar de steenmarter niet werd bestreden. Uit de beelden bleek dat het predatie- en uitkomstpercentage sterk varieert per gebied. Op basis van deze rapportages wil de provincie de proef met het bestrijden van de steenmarter nu uitbreiden naar acht gebieden.

Voorzitter van de Jagersvereniging afdeling Friesland, Siebren Siebenga is tevreden met deze proef: “Goed dat provincie Friesland nu maatregelen gaat nemen om de predatiedruk van steenmarters op weidevogels te beperken. Er zouden voor steenmarters dezelfde beheermaatregelen mogelijk moeten worden als voor vossen.”

De provincie hoopt op aanpassing van landelijke regels, zodat de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst in het algemeen meer kan worden bestreden.

Lees meer op de website van het Friesch Dagblad

frieschdagblad.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items