05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Weidevogelkennisdag 2020: ‘Aanval is de beste verdediging’

27 februari vond de weidevogelkennisdag in Friesland plaats. Dit jaar was er wederom weer een interessant programma samengesteld voor alle mensen die betrokken zijn bij het lot van de weidevogel.

Het programma van de weidevogelkennisdag bestond uit diverse plenaire lezingen en deelsessies. Ruim 200 weidevogeliefhebbers waren aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om kennis over de weidevogel te delen. Dat er nu actie nodig is om de weidevogel te redden werd bij elke lezing duidelijk.

In de afsluitende lezing van Pieter Winsemius werd het ‘Aanvalsplan Grutto’ besproken. Kortweg komt het plan erop neer dat er 10.000 hectare aan gebieden bij moeten komen speciaal voor de grutto. Hiervoor moet de inrichting en het (predatie)beheer van de gebieden stevig worden aangepakt. Dat moet gebeuren in de vijf provincies waar de grutto het meeste voorkomt. We moeten volgens Winsemius de biotoop verbeteren en tegelijk een goed verdienmodel voor de boer ontwikkelen. Initiatiefnemer en oud minister van milieu Pieter Winsemius wil het plan half maart overhandigen aan minister Carola Schouten van Landbouw, Visserij en Natuur. ‘

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items