06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Predatie van weidevogels in Friesland nu al hoger – Nieuwe Oogst

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) stelt dat de predatie van vogels en nesten nu al hoger is dan voorgaande jaren. Ongeveer 20% van de kievitsnesten en broedparen is al gepredateerd.  Dat aantal lag vorig jaar over het hele weidevogelseizoen op 15%.

Predatoren spelen een rol bij dit hoge percentage. Ongeveer een vijfde deel van de 7500 kievitsnesten en broedparen weidevogels wordt opgegeten. Inge van der Zee, beleidsmedewerker van de BFVW, verwacht een ‘slachting’ onder de kuikens als de eieren zijn uitgekomen. ‘De kuikenfase moet nog beginnen. Er zijn veel ooievaars, reigers en kiekendieven. Ik houd mijn hart vast.’

Sape Dijkstra van het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden vindt dat er iets aan de predatoren gedaan moet worden. Maar dat is een lastige discussie volgens hem.

Lees het hele bericht op de website van Nieuwe Oogst

Predatie van weidevogels in Friesland nu al hoger
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items