05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Vergoeding BOA opleidingen 2020

Let op! Aanmelden kan tot 31 juli 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid stellen in 2020 gezamenlijk €115.000 beschikbaar als tegemoetkoming voor de opleidingskosten van groene boa’s.

Het volgende bericht is volledig overgenomen van de website van de Vereniging van bos- natuurterreineigenaren 

De vergoeding is een tegemoetkoming in de opleidingskosten van de (vrijwillige) BOA’s werkzaam en de kosten van e-herkenning van ‘groene’ privaatrechtelijke werkgevers. Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en recreatieschappen. De opleiding dient voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen danwel behouden van de BOA-akte. De vergoeding betreft dus zowel de opleiding voor de basisbekwaamheid als de verplichte permanente her- en bijscholing.
De vergoeding is nadrukkelijk NIET bedoeld voor publiekrechtelijke werkgevers zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, RWS, waterschappen, provincies, milieudiensten en omgevingsdiensten.

Wanneer aanmelden?
De subsidieregeling geldt voor alle opleidingen die worden gevolgd in de periode van 1 januari t/m 31 december 2020.
Aanmelden voor de subsidieregeling kan tot en met 31 juli 2020 bij de VBNE. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Lees het hele bericht op de website van de VBNE

www.vbne.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items