05:23
21:58
Nachtmodus

Eerste twee jachtopzichters/BOA’s in het Gelderse handhavingsproject beëdigd

Vandaag zijn twee jachtopzichter/BOA’s in het Gelderse handhavingsproject van de Jagersvereniging beëdigd. Dit gebeurde in het politiebureau te Apeldoorn.

De Jagersvereniging vraagt al langere tijd aandacht voor de verloedering en het teruglopende toezicht in het Nederlandse buitengebied. De politie komt steeds minder toe aan handhaving op het platteland en het noodzakelijke toezicht is daardoor inmiddels op veel plaatsen onder een aanvaardbaar minimum gedaald. Zo vindt er nog maar in een beperkt deel van het Nederlandse buitengebied structureel toezicht plaats. Jachtopzichters en andere groene BOA’s zijn hierdoor nog belangrijker geworden om de ontstane misstanden in het buitengebied als afvaldumping, ondermijning en stroperij terug te dringen. De Jagersvereniging pleit voor het opnemen van een structureel budget in de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de verdere terugloop van het aantal groene BOA’s te stoppen.

De Gelderse afdeling van de Jagersvereniging is over dit toenemende probleem in gesprek gegaan met Provinciale Staten van Gelderland.  Zij lanceerde in 2017 een plan om 30 jachtopzichters/BOA’s te werven en als vrijwilliger aan te stellen in dienst van wildbeheereenheden. Provinciale Staten van Gelderland omarmden dit initiatief waarna Gedeputeerde Staten voor 2019 en 2020 een stimuleringssubsidie verleenden voor een pilot van twee jachtopzichters/BOA’s. Deze jachtopzichters gaan dienst doen in de wildbeheereenheden “Wijchen en Waal” en “De Bommelerwaard”. Indien deze pilot succesvol verloopt hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een verdere uitrol van het project in de provincie in het vooruitzicht gesteld.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items