06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Kamervragen D66 over bewapening van BOA’s

Op 25 maart stelde Kamerlid Monica de Boer (D66) Kamervragen aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichtgeving omtrent bewapening van boa’s. Deze Kamervragen passen goed in het dossier van de Jagersvereniging. De Jagersvereniging pleit namelijk ook voor betere uitrusting van boa’s wat vervolgens bijdraagt aan een veiliger buitengebied.

De vragen:

Vraag 1
Ben u bekend met het bericht «Nieuwe maatregelen: burgemeesters blij, boa’s willen pepperspray»?1

Vraag 2
Welke rol denkt u dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zullen vervullen in het handhaven van de op 23 maart 2020 door u aangekondigde maatregelen omtrent het tegengaan van verspreiding van het coronavirus? Hebben zij voldoende bevoegdheden om deze maatregelen te handhaven?

Vraag 3
Bent u van mening dat de huidige boa-uitrusting voldoet aan de taak die hen met deze nieuwe maatregelen te wachten staat? Worden de boa’s voldoende beschermd tegen besmetting met het coronavirus?

Vraag 4
Hoe verloopt op dit moment de samenwerking tussen boa’s en politie? In hoeverre is sprake van structurele informatie-uitwisseling tussen boa’s en politie door middel van gezamenlijke briefings? Kan de politie op basis van locatie-informatie altijd voorzien in assistentie aan een boa in nood?

Vraag 5
Zijn alle boa’s in Nederland uitgerust met een goed werkende portofoon? Zo nee, waarom niet en per wanneer wel? Hebben zij via de portofoon altijd de mogelijkheid van contact met een regionale meldkamer?

Vraag 6
Deelt u de opvatting van de Bredase wethouder dat boa’s met meer verdedigingsmiddelen zouden moeten worden uitgerust, waar op 7 maart 2020 al toe opgeroepen is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 7
Bent u van mening dat indien boa’s de beschikking zouden krijgen over nieuwe taken, bevoegdheden, of middelen, er een aanpassing moet komen van de training, opleiding en professionalisering van boa’s? Zo ja, wat is uw aanpak? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie-Den Boer c.s. over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland? Kunt u concreet aangeven wanneer en hoe deze motie wordt uitgevoerd?

Lees de officiële Kamervragen op de website van de Tweede Kamer

De berichtgeving omtrent de bewapening van boa’s
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items