05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Ton Heekelaar

Update Afrikaanse varkenspest 01/11/19 – Aantal besmettingen binnen Europese Unie loopt nog altijd op

Afrikaanse varkenspest is in Europa en Azië niet onder controle. Het zal ook niet snel onder controle zijn en zal nog lang blijven circuleren. Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen, blijft onverminderd aanwezig. Daarmee blijft het enorm belangrijk om introductie van het virus in Nederland te voorkómen.  Dit doet u door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten of door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen. Daarnaast is het nemen van goede hygiënemaatregelen cruciaal. Iedereen die de kans loopt met besmet materiaal in aanraking te komen moet dergelijke maatregelen nemen. Dit geldt vooral voor varkenshouders en transporteurs en hun medewerkers, dierenartsen en jagers. Om toeristen en reizigers over Afrikaanse varkenspest en de risico’s te informeren zal de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) contact opnemen met de douane en zal ook nog worden gekeken naar het bereiken van andere doelgroepen.

Aantal besmettingen in lidstaten Europese Unie loopt op

In de Europese Unie loopt het aantal besmettingen in een aantal lidstaten nog altijd op. Het grootste aantal uitbraken vindt plaats in Roemenië en Polen.

Slowakije. Dit land heeft op 25 juli een besmetting bij gehouden varkens gemeld op een locatie met vier varkens en in augustus een besmetting bij wilde zwijnen. Deze waren dicht bij de grens met Hongarije. De overheid denkt dat Afrikaanse varkenspest via migratie van wilde zwijnen het land is binnengekomen. Tot 23 september hebben de Slowaken 11 uitbraken (backyard farms) en 13 positieve wilde zwijnen gehad. Tot nu toe zijn al deze besmettingen dicht bij de Hongaarse grens geweest.

In België is het aantal besmettingen bij wilde zwijnen opgelopen tot 826. Het laatste besmette geval werd gevonden op 11 augustus, maar op 21 oktober zou een nieuwe besmetting zijn gevonden in het besmette gebied. De Waalse overheid heeft de wandel en fietsactiviteiten in het besmette gebied weer verboden.

In Polen worden nog altijd besmettingen gemeld, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In de periode januari-juli 2019 zijn in totaal 1.707 besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. In 2018 waren dat er in totaal 2.243. In 2019 zijn 46 uitbraken bij gehouden varkens gemeld; sinds de vorige update in juli waren dat er 31 (van de 46 totaal).

Ook in Roemenië gaat de verspreiding onverminderd door. In 2019 zijn volgens de Roemeense overheid in totaal 1.394 uitbraken bij gehouden varkens geweest met in totaal 92.062 varkens. Het betrof 22 commerciële bedrijven en 1.372 backyard farms.

In Estland zijn in 2019 geen besmettingen bij gehouden varkens geweest. In 2019 zijn nog zes besmette zwijnen gevonden. Sinds de eerste uitbraak van Afrikaanse varkenspest is in Estland het aantal varkens en aantal varkensbedrijven sterk gedaald en zijn er bijna geen kleinschalige houderijen meer.

In Letland zijn in 2019 tot nu toe 273 zwijnen besmet geraakt en in juli is een locatie met 52 biggen als besmet gemeld.

In Litouwen zijn sinds de vorige update in juli 9 uitbraken geweest wat het totaal voor 2019 brengt op 17. Ook meldt de overheid nog besmettingen bij wilde zwijnen, waarvan twee gevallen buiten de gedefinieerde zones. Het aantal besmette wilde zwijnen in 2019 is 559.

In Hongarije is op dit moment alleen de wilde zwijnenpopulatie besmet. In totaal zijn nu 1.429 besmette wilde zwijnen gemeld.

In Bulgarije zijn in 2019 36 uitbraken bij gehouden varkens gemeld en 66 besmette wilde zwijnen gerapporteerd. De ziekte is over het grootste deel van het land verspreid.

Sardinië tenslotte is ook nog altijd niet gevrijwaard van infecties. Ook hier zijn nog uitbraken geweest.

Wat moeten jagers weten over Afrikaanse varkenspest?

In het protocol ‘Doodgevonden wild zwijn’ staat alle informatie over hoe te handelen bij een dood wild zwijn dat u aantreft.

Op de pagina Afrikaanse varkenspest vindt u meer informatie over de ziektebeelden. Ook vindt u informatie over hygiënemaatregelen voor jagers.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws