05:32
21:39
Nachtmodus

Bram de Haas   

Wanneer ben je met de jacht in aanraking gekomen?
Geboren te Oudega, in de waterrijke zuidwesthoek van Friesland, kwam ik al spoedig in aanraking met de jacht, aaisykjen (weidevogeleieren zoeken) en palingvisserij. Mijn vader en grootvader bestierden een palingvisserij en waren bevlogen jagers en veldmensen. Dit hele gebeuren kregen wij als kinderen al vroeg mee en was een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Dezelfde cirkel van gebeurtenissen elk jaar weer: ganzenjacht, aaisykje, palingvissen, eendenjacht, hazenjacht. En toch steeds weer de avond voor de jacht, rillend van spanning in je bed.

Wat betekent jagen voor mij?
Jacht hoort bij mij en mijn familie: de geluiden, het weer, de geuren en het jachtveld met zijn dieren. Alles komt samen in die momenten dat je langs de rietkragen struint met je hond en een eend schiet. Je kijkt uit naar het moment, beleeft alles de weg ernaartoe, de euforie van een goed schot, en toch voel je altijd weer een zweempje spijt als de plannen slagen. Jacht is voor mij herinnering, het heden en de toekomst.

Jacht hoort bij mij en mijn familie: de geluiden, het weer, de geuren en het jachtveld met zijn dieren. Alles komt samen in die momenten dat je langs de rietkragen struint met je hond en een eend schiet.
Jacht hoort bij mij en mijn familie: de geluiden, het weer, de geuren en het jachtveld met zijn dieren.

Welke rol is weggelegd voor jagers in het Nederlands landschap?
De rol van de jager als hoeder van ´het Nederlands landschap´ is groot. De discussies die nu gevoerd worden over de schaalvergroting in de landbouw en de veranderingen in het landschap die daarmee gepaard gaan, werden in de jaren ´70 al door veldmensen opgemerkt en als verontrustend aangemerkt. Jagers en veldmensen beschikken over een onnoemelijke kennis, maar bovenal een liefde voor natuur die bij weinig mensen zo intens is. Nederland is zich er nog te weinig bewust van hoe belangrijk de taak van de jager is, en vergeet  wat jagers daarnaast verrichten. Landschapsonderhoud, weidevogelbescherming, aanleg van kruidenrijke stroken, ogen en oren in het veld, tellingen etc.

We leven tegenwoordig meer in steden: wat beteken dat voor de relatie tot de natuur ?
Het contrast tussen stad en platteland is zo groot, dat ik eerlijk gezegd begrijp waarom stedelingen zich afvragen wat jagers uitvoeren in het veld en er een negatief beeld over hebben. Zonder een heldere referentie te hebben worden de mensen bestookt met stereotype beelden en bevooroordeelde mediaberichten, waardoor een mening al snel is gevormd. Daarentegen ben ik er voor de volle honderd procent van overtuigd dat deze mening totaal veranderd wanneer men jacht ervaart in al zijn vormen en alles wat hier mee samenhangt. 

Wat zou jouw advies aan de jagers van Nederland zijn ?
Neem mensen en vooral jeugd mee het veld in. Het is goed voor de onderlinge verstandhouding en het zorgt voor nieuwe aanwas. De jeugd zal in de toekomst op onze jachtvelden moeten passen.

Waar zou je Nederland op willen wijzen?
Verdiep u eens in de ontwikkelingen op het platteland. De samenwerkingen tussen boeren, jagers, weidevogelbeschermers en natuurorganisaties zijn werkelijk uniek. Het zal u verbazen hoeveel dieren baat hebben bij de betrokkenheid van al deze mensen en hoeveel werk er wordt verzet.

Over Bram de Haas
Bram de Haas (1977) is ondernemer, getrouwd met Nienke de Haas-Buwalda. Zonen Hidde en Rink en dochter Famke.

  • Delen: