05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Wilde zwijnen zijn nog jaren risico – Nieuwe Oogst

De Afrikaanse varkenspest in gehouden varkens wordt volgens landbouwminister Carola Schouten adequaat aangepakt door de lidstaten. Maar wilde zwijnen blijven de komende jaren een risico voor de insleep van de ziekte naar Nederland. 

Dat schrijft Schouten in antwoord op Kamervragen van het CDA. De risico’s op insleep van Afrikaanse varkenspest naar Nederland zijn niet toegenomen ten opzichte van een half jaar eerder. De ontwikkelingen in België geven haar voldoende aanleiding om die conclusie te trekken.

De minister schrijft verder dat de belanghebbenden in Nederland de risico’s kennen en passende maatregelen nemen. ‘Het blijft primair de verantwoordelijkheid van de sectorpartijen om hun achterban op te roepen alert te blijven en passende maatregelen te blijven nemen.’

Taskforce

In Nederland is de taskforce Afrikaanse Varkenspest ingesteld, waarin de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de vier betrokken provincies, terreinbeherende organisaties en het ministerie van LNV zijn vertegenwoordigd.

De taskforce stelt een roadmap op met acties die erop zijn gericht om de insleep van het virus zo veel mogelijk te verkleinen. ‘Doelstelling is om de omvang van de populaties wilde zwijnen in Nederland substantieel terug te dringen. Dit sluit aan bij het EU-beleid dat op basis van een EFSA-advies gericht is op verdunning van de wildezwijnenpopulaties’, zegt beleidsmedewerker Henk Boelrijk van de POV.

Jacht

In Nederland zijn de eerste stappen gezet om de populaties te verkleinen. Zo zijn de mogelijkheden voor jacht verruimd, met onder meer drukjacht en het gebruik van geluidsdempers. Toch leidt dat nog niet tot de gewenste resultaten. In dit voorjaar en het begin van de zomer zijn er in Limburg juist de helft minder zwijnen geschoten dan vorig jaar.

‘Dat is zorgelijk. Het geeft ook aan hoe weerbarstig de problematiek is’, zegt Boelrijk. ‘De POV wil snel resultaten. De doelstelling is duidelijk. Per regio moeten we die verder invullen, een nulmeting houden en monitoren of we de doelstelling halen. Als we onvoldoende reductie van de populaties bereiken met de huidige middelen, dan zullen er extra instrumenten op tafel moeten komen waarmee we de doelstellingen wel kunnen halen.’

Nulstand

Leefgebieden die in contact staan met snelwegen met veel internationaal verkeer en varkensbedrijven moeten volgens de POV als eerste worden aangepakt. ‘Wat de POV betreft streven we in deze hoogrisicogebieden naar een nulstand.’

(Dit hele bericht is overgenomen van de website van Nieuwe Oogst)

Lees het hele bericht op de website van Nieuwe Oogst

nieuweoogst.nu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws