05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Update Afrikaanse varkenspest 02/08/19 – Aantal landen met besmetting neemt toe

Afrikaanse varkenspest is in Europa en Azië niet onder controle. Het aantal landen waar een besmetting wordt geconstateerd, neemt toe. Ook worden er nog steeds nieuwe uitbraken gemeld in landen waar het virus is geconstateerd. In deze update een overzicht met de huidige stand van zaken in de verschillende landen en werelddelen. Ook wordt wederom aandacht gevraagd voor preventie van besmetting door het treffen van de juiste hygiëne-maatregelen.

Europa

Op 25 juli werd bekend dat ook in Slowakije een besmetting van gehouden varkens was geconstateerd. Deze besmetting vond plaats op een plek met vier varkens.

In België is het aantal besmettingen bij wilde zwijnen nu opgelopen tot 824 (stand op 4 juli 2019). De maatregelen voor het besmette gebied en voor varkenshouders en andere sectorpartijen zijn nog steeds van kracht.

Ook in Polen worden nog altijd besmettingen gemeld, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In de periode januari – juli 2019 zijn in totaal 1.341 besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. In 2018 waren dat er in totaal 2243.

In 2019 zijn 21 uitbraken bij gehouden varkens gemeld. In 2018 waren er in totaal 109 uitbraken.

Ook in Roemenië gaat de verspreiding onverminderd door. In 2019 zijn volgens de Roemeense overheid in totaal 210 uitbraken bij gehouden varkens geweest, waarvan 2 op commerciële bedrijven en 208 bij kleinschalige houderijen (stand op 5 juli 2019). Het aantal besmette wilde zwijnen was 876. De overheid probeert met nieuwe regelgeving en controles van bedrijven de kans op verspreiding van de ziekte te verkleinen.

In Estland zijn in 2019 geen besmettingen bij gehouden varkens geweest.

In Letland is een uitbraak bij een kleinschalige houderij geweest en is de wilde zwijnenpopulatie nog altijd besmet.

In Litouwen zijn meldingen geweest van besmette wilde zwijnen, maar deze zijn niet buiten de gedefinieerde zones aangetroffen. De stand is 458 voor de eerste helft van 2019. Sinds maart dit jaar zijn acht uitbraken bij gehouden varkens gemeld.

In Hongarije is op dit moment alleen de wilde zwijnenpopulatie besmet. In totaal zijn nu 1429 besmette wilde zwijnen gemeld.

In Bulgarije zijn besmettingen bij gehouden varkens en wilde zwijnen gerapporteerd. Meestal betrof het kleinschalige houderijen, maar recent heeft de overheid een uitbraak gerapporteerd in een bedrijf met 17.590 varkens.

Sardinië is ook nog altijd niet gevrijwaard van infecties. Ook hier zijn nog uitbraken geweest.

In Moldavië, Rusland en Oekraïne vinden nog nieuwe besmettingen plaats.

Azië

Het virus van de Afrikaanse varkenspest is inmiddels verspreid naar Mongolië, China, Vietnam, Cambodja, Laos, Taiwan en Noord Korea. Experts spreken van een van de grootste epidemieën van een dierziekte ooit.

Nederland

Dat een besmetting met Afrikaanse varkenspest in Nederland grote economische gevolgen heeft, is duidelijk. Het risico op introductie in Nederland zit in menselijke handelingen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en voorkomt dat er (varkensvlees)producten die mogelijkerwijs het virus bevatten in Nederland in de natuur of bij gehouden varkens terecht komen. Varkenshouders en transporteurs en hun medewerkers, jagers, andere belanghebbenden en overheden in EU-lidstaten zullen zich blijvend moeten inzetten om introductie van de ziekte te voorkomen.

In april jl. heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat zij een taskforce wilde oprichten om een uitbraak in Nederland te voorkomen. Die taskforce is inmiddels gestart en zal een roadmap gaan opstellen met acties die gericht zijn op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico van introductie van Afrikaanse varkenspest in gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In deze taskforce zijn de vier provincies met wilde zwijnen vertegenwoordigd, alsmede de producentenorganisatie varkenshouderij (POV), een aantal vertegenwoordigers van natuurorganisaties en LNV.

Samengevat

Afrikaanse varkenspest is in Europa en Azië niet onder controle. Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen, blijft onverminderd groot. Het is daarom van het grootste belang de insleep te voorkomen door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten of door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen.

Bovendien moet iedereen die de kans loopt met besmet materiaal in aanraking te komen goede hygiënemaatregelen nemen. Dit geldt ook voor jagers. Alle voorzorgsmaatregelen die jagers kunnen nemen, evenals de acties die ze kunnen nemen bij het vermoeden van een besmetting, heeft de Jagersvereniging op een rij gezet.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws