06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Update 4/10 Afrikaanse varkenspest – 32 zwijnen in Wallonië besmet

Vandaag maakte de Waalse minister van Landbouw bekend dat er 32 besmettingen met Afrikaanse varkenspest zijn geconstateerd. Zojuist vond weer overleg plaats op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waar ook directeur van de Jagersvereniging Laurens Hoedemaker van de partij was. Hierbij ontvangt u de laatste informatie.

De besmettingen in Wallonië zijn tot nog toe alle in hetzelfde gebied gevonden. Het gaat hier om een kerngebied van 2.500 hectare. Dit ligt in het gebied van 63.000 hectare dat door de Waalse overheid afgegrendeld is. Het advies van de  European Food Safe Authority (EFSA) vormt de leidraad voor de maatregelen ter preventie en eventuele bestrijding van Afrikaanse Varkenspest. EFSA stelt op Europees niveau de richtlijnen vast voor voedselveiligheid. Het advies van de EFSA is om bij een uitbraak:

  1. Het besmette gebied af te grendelen
  2. Een ring om het besmette gebied vrij te maken van wilde zwijnen
  3. Alle wilde zwijnen in het besmette gebied te ruimen.

EFSA adviseert ook om preventief de wilde zwijnenstand in de niet-besmette gebieden zo laag mogelijk te maken en te houden om het risico op ‘landing’ van het virus in de wilde zwijnenpopulatie te minimaliseren.

Jagers: houd ogen en oren open!
Jagers wordt nogmaals dringend verzocht om ogen en oren open te houden. Ziet u afwijkend gedrag, treft u afwijkend ontweidsel aan? Aarzel niet maar meld dit direct bij de NVWA.Versleep het karkas van een gevonden dood wild zwijn niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Ook wordt u dringend verzocht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u het veld in gaat.

Preventieflyer FACE voor jagers in Europa
Onze koepelorganisatie FACE heeft een Nederlandstalige flyer gemaakt waarin u alle belangrijke informatie voor jagers en Afrikaanse varkenspest kunt vinden. Jaagt u regelmatig in het buitenland of in Nederlandse gebieden met wilde zwijnen? Neem dan de informatie tot u.

Inzet Jagersvereniging: maak bewegingsjacht mogelijk en sta geluiddempers en nachtzichtapparatuur toe
De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. De vereniging vraagt het ministerie van LNV om bewegingsjacht, geluidsdempers en nachtzichtapparatuur voor alle jagers beschikbaar te maken en vraagt de provincies om in alle gebieden de jacht op wilde zwijnen mogelijk te maken.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws