05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Update Afrikaanse varkenspest 25/09/18 – Aantal besmettingen wilde zwijnen in Wallonië opgelopen tot 14 wilde zwijnen

Vanmiddag overlegde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) met de varkenshouderijsector, de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en de Jagersvereniging over de Afrikaanse varkenspest. De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. In deze update geeft de Jagersvereniging de laatste stand van zaken met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest.

In het overleg van vandaag werd onder andere gesproken over hoe een uitbraak in Nederland voorkomen kan worden. Daarnaast werden er afspraken gemaakt over de communicatie en over de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen.

Inmiddels zijn in Belgie 14 besmette wilde zwijnen aangetroffen. De besmettingen vonden tot nu toe allemaal plaats in hetzelfde gebied in Wallonië. Het ministerie van LNV geeft aan dat Nederland zich in de ‘Aandachtsfase’ bevindt. In de brief die minister op 24 september naar de Tweede Kamer stuurde, geeft zij aan dat het draaiboek voor acties bij een eventuele uitbraak klaarligt.

Europees overleg jagersverenigingen
Er is wekelijks een telefonisch overleg met de inhoudelijk deskundigen van de jagersverenigingen in Luxemburg, Wallonië, Vlaanderen, Duitsland en onze Europese koepelorganisatie FACE. In dit overleg wordt besproken wat er in de verschillende landen gebeurt met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest en wat belangrijke informatie is voor jagers. Zo zijn wij er zeker van geen belangrijke, buitenlandse informatie te missen.

Oproep jagers: blijf alert, meld verdachte situaties en neem hygiënemaatregelen
De Jagersvereniging doet nogmaals de oproep aan jagers om alert te blijven, in Nederland en in het buitenland op bijzondere gedragingen en afwijkend ontweidsel bij wilde zwijnen. Ook de hygiënemaatregelen moeten nauwkeurig worden opgevolgd om verdere verspreiding te voorkomen.
Vindt u dode wilde zwijnen? Versleep het karkas niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Inzet Jagersvereniging: maak bewegingsjacht mogelijk en sta geluiddempers en nachtzichtapparatuur toe
De Jagersvereniging blijft inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor jagers om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen, zodat de kans dat het virus hier landt zo klein mogelijk is. De vereniging vraagt het ministerie van LNV om bewegingsjacht, geluidsdempers en nachtzichtapparatuur voor alle jagers beschikbaar te maken en vraagt de provincies om in alle gebieden de jacht op wilde zwijnen mogelijk te maken.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items