05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Deze rentmeester loopt samen met 50 natuurboeren tegen ‘welwillende muren’ op – Volkskrant

Egbert-Jaap Mooiweer is rentmeester van het grootste, particuliere landgoed in Nederland: Landgoed Twickel. In de Volkskrant van 8 februari 2019 vertelt hij over de inzet van het landgoed en haar 50 pachtboeren op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook vertelt hij over de muren waar Twickel tegenaan loopt bij de partijen die biodiversiteit vooral met de mond belijden.

Uit handen van directeur Laurens Hoedemaker ontving Mooiweer maandag jl. een patrijzenbeeldje. Het beeldje staat symbool voor het patrijzenproject, dat Twickel dit jaar in gang zet en dat het 1000e punt op Biotoopprojecten.nl is geworden.

Muur van welwillendheid
‘De koe staat op Twickel in de wei , een situatie die Nederlanders enorm waarderen. ‘Melk met meerwaarde’, noemt de directeur-rentmeester dat. ‘Maar onze melk is nog niet meer waard.’ Sterker: zijn boeren worden volgens hem gestraft voor een mooi landschap.
In gesprekken met de financier (de Rabobank) en afnemer (FrieslandCampina) van zijn boeren, stuit Mooiweer op wat hij ‘de muur van welwillendheid’ noemt. Ze hebben allerlei mooie plannen voor een duurzamere landbouw – bijvoorbeeld zich committeren aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel of aan de kringlooplandbouw van minister Schouten – maar in de praktijk merken zijn boeren daar weinig van.
Neem de vier melkveehouders op Twickel die met hulp van het landgoed omschakelen naar biologisch. ‘FrieslandCampina kan niet garanderen dat ze die melk na de twee overgangsjaren ook biologisch gaan afnemen’, zegt Mooiweer vanuit zijn kantoor naast het zeker 650 jaar oude kasteel Twickel. ‘De Rabobank vindt het op haar beurt te riskant, financiert maar een deel en laat de pachtboeren versneld hun investeringen afschrijven. Daar kun je als duurzame ondernemer toch niet op bouwen.’

Investeren
Twickel investeert zelf veel geld in natuurbeheer. ‘Om hun manier van landbouw voeren levend te houden, trekt de stichting Landgoed Twickel jaarlijks 300 duizend euro uit om de pachtende boeren dan maar zelf te compenseren voor hun kleinschalige manier van werken tussen het natuurschoon. Zodat ze niet die drie bomen op een rij omzagen, maar denken: ‘Dit was een houtwal, laten we die herstellen door extra bomen aan te planten.’

Patrijs, steenuil en strontvlieg
Mooiweer benoemt voor het landgoed drie icoonsoorten. De patrijs, steenuil en de strontvlieg. De patrijs staat symbool voor kruidenrijke graslanden en stroken. De steenuil symboliseert de historische erven en de strontvlieg verbeeldt de omgang van mens.

Inzet van jagers
Ook benoemt Mooiweer in de Volkskrant de inzet van jagers. ‘Op landgoed Twickel zijn jagers betrokken bij projecten die moeten bijdragen aan meer biodiversiteit, zoals de aanleg van houtwallen en kruidenrijke akkerranden. Jagers doen dit op meer plekken en verzamelen die op Biotoopprojectenopdekaart.nl. Maandag werd het project op Twickel bijgeschreven als duizendste project; de inzet moet ten goede komen aan onder meer de stand van de patrijs, die door schaalvergroting in de landbouw dramatisch is afgenomen in Nederland.

De natuurliefde van jagers wordt door tegenstanders van de jacht nogal eens gewantrouwd. Zij menen dat de vriendschappelijkheden enkel zijn bedoeld om toegang te krijgen tot meer jachtvelden. Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, zegt dat jagers wel degelijk natuurliefhebbers zijn, maar ook een eigen belang hebben. ‘Meer biodiversiteit betekent een betere wildstand.’ Directeur-rentmeester Egbert Jaap Mooiweer van landgoed Twickel, zelf ook bezig met zijn jachtdiploma, is blij met de inzet van jagers, die volgens hem een positief effect hebben op natuur- en landschapsbeheer.’

1000e punt Biotoopprojecten op de Kaart
Tegelijk met de lancering van het patrijzenproject op maandag 4 februari jongstleden zette de adjunct-rentmeester Hans Gierveld het project op de website Biotoopprojecten.nl. Daarmee werd het project het 1000e punt op de site, die vorig jaar in maart is gelanceerd. Deze website is een initiatief van de Jagersvereniging. De Jagersvereniging wil een landelijk platform bieden voor alle initiatieven die reeds plaatsvinden op het gebied van biotoopverbetering en -beheer.

Lees het hele interview met Egbert-Jaap Mooiweer op Volkskrant.nl

Deze rentmeester loopt samen met 50 natuurboeren tegen 'welwillende muren' op
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws