06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Regeling voor meer landschapselementen in Brabant – Groene Ruimte

De provincie Brabant heeft samen met de gemeenten en waterschappen een regeling opgezet om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. De regeling houdt in dat grondeigenaren een vergoeding kunnen krijgen voor het aanleggen en beheer van landschapselementen en wandelpaden. 

Deze nieuwe regeling is de opvolger van de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’. Met die regeling werden al veel bloemrijke akkerranden, houtwallen en bomenlanen aangelegd.

Lees het hele bericht op de website van de Groene Ruimte

Regeling voor meer landschapselementen in Brabant
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws