05:22
21:57
Nachtmodus

Onderbouwing reeënbejaging juridisch bevestigd

De Raad van State (RvS) heeft zich onlangs gebogen over een hoger beroep dat de Faunabescherming had ingesteld over de onderbouwing van reewildbeheer. De RvS oordeelde dat de afgegeven ontheffingen in Limburg en Drenthe in voldoende mate aannemelijk maken dat de groei van een reeënpopulatie zal leiden tot meer aanrijdingen. Afschot is volgens de RvS derhalve een bevredigende oplossing in het kader van de verkeersveiligheid.

Afgelopen jaren zijn in meerdere provincies de afgegeven ontheffingen voor het beheer van reeën ter discussie gesteld. De rechtbanken van Den Haag en Gelderland hebben onlangs ook aangegeven dat ontheffingen voor populatiebeheer om belangrijke schade aan o.a. landbouwgewassen te beperken en de verkeersveiligheid te bevorderen in redelijkheid zijn verleend. Een voldoende onderbouwd Faunabeheerplan, waarbij relevante belangen kenbaar zijn betrokken en zorgvuldig zijn gewogen is daarbij onontbeerlijk. Tellingen en registratie van afschot en valwild in het verkeer zijn dus van groot belang.

Inzet van de Jagersvereniging

De Jagersvereniging ziet de noodzaak van de bejaging van reeën in het kader van de verkeersveiligheid bevestigd in deze positieve uitspraken.  Ook meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben herhaaldelijk aangetoond dat het aantal aanrijdingen met reeën samenhangt met de omvang van de populatie. Op dit moment wordt het aantal reeën in Nederland geschat op 100.000, het aantal geregistreerde aanrijdingen met grofwild bedroeg in 2013 6.300. Het totaal aantal aanrijdingen met reeën wordt voorzichtig geschat op 10.000. De materiële schade aan voertuigen op de weg bedroeg in dat jaar ruim 16 miljoen euro.

Onderzoek

Onderzoek van onderzoeksbureau CLM wees vorig jaar uit dat jagers jaarlijks meer dan 350.000 uur vrijwilligerswerk steken in preventie van aanrijdingen en het opzoeken van gewonde, aangereden dieren. De Jagersvereniging wijst erop dat benutting de meest duurzame manier is om met in het wild levende dieren om te gaan. Op deze manier worden schade, hinder en overlast geminimaliseerd en voorkomen dat het aantal dieren zo groot wordt dat uiteindelijk draconische maatregelen nodig zijn. Wild van eigen bodem is het meest milieu- en diervriendelijk vlees dat Nederland te bieden heeft, aldus stichting Natuur en Milieu eind 2014.

Zowel de gewestbesturen als het bureau van de Jagersvereniging, heeft zich, samen met andere betrokken partijen, ingespannen om de provincies van informatie te voorzien om reeënafschot met een goede onderbouwing mogelijk te maken. Maar ook u speelt een grote rol in deze onderbouwingen want zonder tellingen, en een goede registratie van afschot en valwild in het verkeer komt deze niet tot stand.

De uitspraken kunt u nalezen op:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83509

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83930

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:1445

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws