05:33
21:38
Nachtmodus

Maatschappelijk draagvlak

Jagen verheugt zich vandaag de dag in een breed maatschappelijk draagvlak. In opdracht van de Jagersvereniging door Motivaction uitgevoerd onderzoek laat sinds 2004 een stijgende lijn in het aantal voorstanders van wild eten en de jacht zien. Recent onderzoek uit het voorjaar van 2019 laat breed draagvlak voor alle vormen van jagen zien (Zest Marketing).

Dit past bij een maatschappelijke trend richting duurzaam, lokaal geproduceerd en authentiek voedsel. In onderzoek van stichting Natuur & Milieu (december 2014) scoorde wild maximaal op dierenwelzijn & milieu. Het onderzoek van Zest Marketing uit 2015 laat zien dat de Nederlander nog niet met alle aspecten van de jacht bekend is.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging is verheugd dat anno 2019 jagen breed maatschappelijk draagvlak kent: jagen is immers in het belang van mens én dier.
  • De Jagersvereniging stimuleert dat jagers hun kennis delen met de maatschappij.
  • De Jagersvereniging stimuleert transparantie over de jacht.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging peilt regelmatig de maatschappelijke opvattingen over jagen. Zij zoekt actief samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen waaronder organisaties zoals Euro-Toques, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, HISWA, RECRON, etc.

De Jagersvereniging heeft een pro-actief mediabeleid, is voor iedereen aanspreekbaar en aanwezig op diverse social media. Met ingang van 2016 rapporteert de Jagersvereniging jaarlijks over jagen in Nederland in de zogenaamde Wildbalans. De Jagersvereniging faciliteert transparantie over de jacht door deelname aan het Faunaregistratiesysteem (FRS). De Jagersvereniging stimuleert en faciliteert haar leden om het verhaal van de jager actief uit te dragen.