05:41
21:48
Nachtmodus

Verkeersveiligheid

Zo’n 6.300 aanrijdingen met groot wild werden in 2013 gemeld bij de meldkamer van de politie, in totaal gaat het jaarlijks naar schatting om zo’n 10.000 botsingen tussen auto’s en dieren. Extra veel aanrijdingen vinden plaats in de bronsttijd (paartijd) van de reeën die ieder jaar omstreeks half juli begint en na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa. Dan vallen de verplaatsingen van reeën, wilde zwijnen en herten precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Jagers leveren een grote bijdrage aan de veiligheid in het verkeer. Jaarlijks steken zij bijvoorbeeld meer dan 350.000 uur  in preventie van aanrijdingen en het opzoeken van gewonde, aangereden dieren, zo bleek uit ons onderzoek naar de rol van jagers bij het werken aan verkeersveiligheid.

Aanrijdingen

Door de grote aantallen wilde dieren en de grote hoeveelheid verkeersbewegingen vinden er in ons land veel aanrijdingen plaats tussen wilde dieren en auto’s en treinen. In 2013 werden 6.300 aanrijdingen tussen auto’s en grote dieren geregistreerd. Het geschatte werkelijke aantal aanrijdingen ligt rond de 10.000, omdat niet iedere aanrijding wordt gemeld. Het gaat hierbij om botsingen met grote hoefdieren zoals reeën, herten en wilde zwijnen.

De impact van een botsing is altijd groot: zowel voor mens als dier. Dieren raken in veel gevallen zwaar gewond en per jaar komen gemiddeld twee personen om het leven door een aanrijding met wild. De materiële schade aan voertuigen op de weg bedroeg in 2013 ruim € 16 miljoen.

Preventie

Jagers spelen een cruciale rol in het voorkomen van aanrijdingen, aanvaringen en daarmee bij het vergroten van de verkeersveiligheid in Nederland. Niet alleen verminderen zij door het beheer van wildpopulaties het aantal botsingen, ook steken zij veel tijd in preventieve maatregelen zoals het inventariseren van hot spots – plekken waar veelvuldig aanrijdingen plaatsvinden – en het plaatsen van speciale wildreflectoren (wildspiegels) waarmee wilde dieren afgeschrikt worden. Hiermee zijn zij in staat om op sommige plaatsen het aantal aanrijdingen met ruim 50% naar beneden te brengen.

Eline de Jong (6)

Een jager bergt een aangereden reebok langs een provinciale weg

Piketdienst: het nazoeken van gewonde dieren

Jagers draaien in veel delen van het land piketdienst. Op het moment dat de politie een melding van een aanrijding met een wild dier binnenkrijgt, wordt de dienstdoende jager gebeld met het verzoek om te assisteren. Omdat het gewonde dier vaak nog wegloopt of -kruipt, buiten bereik van een eventuele dierenarts of politieagent, werkt de jager met een speciaal getrainde hond om het spoor te volgen. Daarna verlost hij indien nodig het gewonde dier snel en vakkundig uit zijn lijden.

Het totale aantal uren dat jagers besteedden aan deze activiteiten bedroeg in 2013 meer dan 350.000 uur, zo bleek uit ons onderzoek naar de rol van jagers bij het werken aan verkeersveiligheid. Deze cijfers zijn afkomstig uit ons eerdere onderzoek naar de maatschappelijke waarde van de Nederlandse jagers.

 

Jagers dragen 350.000 uur op jaarbasis bij aan verkeersveiligheid

Jagers dragen 350.000 uur op jaarbasis bij aan verkeersveiligheid