06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Nieuwe Vogelatlas van Nederland – Vroege Vogels

24 november is de Vogelatlas van Nederland verschenen. Het standaardwerk over de trends en ontwikkelingen in de vogelstand van ons land. In meer dan 600 pagina’s wordt de stand van zaken opgemaakt over alle in ons land broedende en overwinterende soorten. Samengesteld aan de hand van de telgegevens van duizenden vrijwilligers. De atlas kijkt ook naar de veranderingen in de vogelwereld, de afgelopen 40 jaar. Naar soorten waarmee het goed gaat, maar ook soorten die intussen zelfs verdwenen zijn.

(…)

Robert Kwak, van de Vogelbescherming zegt naar aanleiding van de sponsoring van de patrijs in de Vogelatlas door de Jagersvereniging: ‘Wij doen grote projecten samen met jagers. We hebben een groot Europees Partridge project samen met de Jagersvereniging en de Game & Wildlife Conservation Trust in Engeland waarbij we samenwerken om te kijken hoe we patrijzen kunnen redden.’

Vogels op boerenland
Van het stedelijk gebied tot het moeras, van hei tot duin, overal zijn soorten ernstig in aantal achteruitgegaan, uitgestorven of staan op het punt uit te sterven. Het meest dramatisch is de situatie in het boerenland, aldus de auteurs. Zo blijkt uit het boek dat vanaf de jaren ‘50 duizenden kilometers houtwallen zijn opgeruimd, veel van het kruidenrijke grasland is omgezet in raaigras, sloten zijn dichtgegooid en de grondwaterstand vaak drastisch omlaag werd gebracht. Verder hebben ook kunstmest en pesticiden letterlijk roet in het eten gegooid: er is minder voedsel in de bodem voor veel vogelsoorten.

(…)

Lees het hele artikel op de website van Vroege Vogels

vroegevogels.bnnvara.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items