05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

CDA Noord-Holland: ‘Extra inzet nodig om over-populatie ganzen te voorkomen’ – Agraaf

CDA Noord-Holland staat achter de natuurorganisaties die pleiten voor een betere bestrijding van de ganzenpopulatie. Volgens de fractie zijn extra maatregelen nodig om over-populatie in de provincie te voorkomen.

Natuurorganisaties deden een noodoproep, waarin zij aangaven dat vooral vossen en ganzen predatoren zijn van weidevogels. ‘Het CDA staat hier volledig achter en stelt daarom ook vragen over de uitvoering van dit akkoord’, zegt Willemien Koning-Hoeve van het CDA. ‘Extra inzet in de vorm van eieren prikken en bejagen om over-populatie te voorkomen is daarbij hard nodig’, aldus Koning-Hoeve. ‘Het beheer van ganzen is nodig, omdat ze veel schade aanrichten aan weidevogels en landbouwgewassen.’

Vossen

De natuurorganisaties stellen dat er, ook in Natura 2000 gebieden, maatregelen moeten komen voor het beheer van predatoren. Het CDA beaamt dat ook de vossen aangepakt moeten worden. ‘Nu worden zeer veel nesten leeggeroofd en pullen opgegeten. Dit is funest voor de weidevogels en zeer demotiverend voor natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers die zich inzetten om de stand van de weidevogels te versterken. De Natura 2000 gebieden lijken een broedplaats te worden voor predatoren zoals de vos. Daarom is het belangrijk dat ook in Natura 2000 gebieden op vossen en ganzen gejaagd mag worden.’

Willemien Koning-Hoeve – naast Statenlid ook melkveehouder – heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerden in Noord-Holland. Ze wil weten of het college toestaat dat vossen ganzen beter bestreden kunnen worden.  Het college moet volgens Koning-Hoeve ervoor zorgen dat de pullen in het huidige broedseizoen er nog profijt van hebben. Ze wil onder meer weten of het college ‘op korte termijn gaat toestaan dat vossen en ganzen beter bestreden kunnen worden’. Ze wil dat het college er voor zorgt dat de pullen van het huidige broedseizoen er nog profijt van hebben.

Verschillen

Het CDA heeft opgemerkt dat het bestrijden van vossen en ganzen in andere provincies in Nederland – ook in Natura 2000 gebieden – anders is geregeld dan Noord-Holland. Dat zou volgens de partij ook betere resultaten opleveren. Daarom wil Koning-Hoeve weten van het college wat de verschillen precies zijn en waarom deze er zijn. Daarnaast vraagt de partij of Noord-Holland deze goede voorbeelden van andere provincies kan overnemen.

Lees het hele bericht op de website van Agraaf

CDA Noord-Holland: ‘Extra inzet nodig om over-populatie ganzen te voorkomen’
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items