06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: iStock

Dierenwelzijn op de politieke agenda: e-collar en chipplicht katten

Afgelopen dinsdag 29 september debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) over onder andere de e-collar en het chippen van katten. Dit gebeurde in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, tijdens het Algemeen Overleg ‘Dierenwelzijn buiten de veehouderij’. De Jagersvereniging volgde het debat en doet hier verslag.

Verbod e-collar
De insteek van de Jagersvereniging is altijd geweest dat er voor de jachtpraktijk  een uitzondering op het verbod op het gebruik van de e-collar,In de Tweede Kamer werd dit pleidooi gedeeld door het CDA (Maurits von Martels) en de SGP (Roelof Bisschop). Zij stelde kritische vragen aan de minister over het proces rondom het verbod, wezen op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en pleitten voor uitzonderingsmogelijkheden binnen het verbod. Ook wees het CDA op de vele reacties op de online consultatie over het verbod (meer dan 400), waarvan een meerderheid een uitzondering voor de jachtpraktijk steunt.

Desondanks gaf minister Schouten aan dat zij geen reden ziet om van het verbod op het gebruik van de e-collar voor particulieren af te zien. Binnenkort stuurt zij het verbod naar de Tweede Kamer.

Inzet Jagersvereniging
De Jagersvereniging zet zich sinds 2018 in voor het behoud van de e-collar voor de jachtpraktijk. Het is voor haar leden, jagers en voorjagers (jachthondengeleiders) belangrijk dat dit instrument behouden blijft. In eerste instantie werkte de Jagersvereniging samen met een werkgroep van experts en ambtenaren aan een uitzondering op het verbod voor de jachtpraktijk. In 2019 besloot de minister om een totaal verbod in te voeren. Hierover was niet gesproken met de werkgroep.

Als reactie heeft de Jagersvereniging meerdere malen brieven gestuurd naar de minister. Daarin vroegen wij om een onderbouwing van het besluit en betoogden wij de uitzondering voor de jachtpraktijk in te bouwen, zoals was besloten in de werkgroep. Toen hier niet de gewenste reactie op kwam, startte de Jagersvereniging een officiële klachtenprocedure bij het ministerie van LNV. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het verbod, dan wel tot de gewenste antwoorden op onze vragen.

Afgelopen zomer werd de regeling die het verbod op het gebruik van de e-collar regelt gepubliceerd. Hierop heeft de Jagersvereniging een uitgebreide reactie op de consultatie opgestuurd namens haar leden. Zodra deze consultatie is behandeld door het ministerie wordt het verbod naar het parlement gestuurd. Het verbod zou op 1 juli 2021 in werking moeten treden.

Chipplicht katten
De afgelopen weken waren de katten veel in de media. De schade die loslopende katten aanbrengen in de natuur wordt steeds breder erkend. Dat bleek ook tijdens het AO Dierenwelzijn buiten de veehouderij: D66, PvdA en CDA pleitten voor een chipplicht voor katten. Minister Schouten wil binnenkort van start gaan met een pilot voor een chipplicht in een aantal gemeenten. D66 -Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg de minister om snel met deze pilots te beginnen.

PvdA-Kamerlid William Moorlag zei daarbij: ‘De Minister moet gebruik maken van de brede maatschappelijke steun op dit onderwerp, van jagers tot dierenwelzijnsorganisaties, en doorpakken met de landelijke chipplicht.’ Het CDA steunt een landelijke chipplicht en vroeg ook aandacht voor predatie van weidevogels door inheemse soorten. Von Martels noemde daarbij de vos en de steenmarter.

Inzet Jagersvereniging
Vijf jaar geleden werd het onderwerp ‘verwilderde kat’ in het maatschappelijk debat nog nagenoeg gemeden, maar tegenwoordig zien steeds meer mensen het in: loslopende en verwilderde katten zijn enorm schadelijk voor de natuur. In 2015 werd geschat dat er jaarlijks 140 miljoen dieren worden doodgebeten door katten in Nederland. De Jagersvereniging pleit al een aantal jaren voor het voorkomen van de schadelijke effecten van loslopende en verwilderden katten. Wij zien een landelijke chip- en castratieplicht als een effectief middel om het aantal loslopende katten te verminderen en eventuele schade te kunnen verhalen op eigenaren. De Jagersvereniging werkt op dit onderwerp samen met veel andere partijen, waaronder onze nieuwe partner Stichting Zwerfkatten Nederland.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws