06:29
20:45
Nachtmodus

Jagersvereniging: e-collar moet mogelijk blijven in specifieke jachtsituaties

April 2019 maakte minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) bekend dat de stroomhalsband voor honden (de e-collar) verboden wordt voor particulieren. De regeling die dit verbod regelt, ligt op dit moment ter consultatie. Ook de Jagersvereniging gaf haar reactie. Wij vinden dat het mogelijk moet blijven om de stroomhalsband tijdens specifieke jachtsituaties te gebruiken. Ondanks eerdere toezegging van het ministerie veranderde de minister in 2019 zonder deugdelijke argumentatie van mening.

In onze reactie laten wij onder meer weten hoe het gebruik van de e-collar in de praktijk werkt. ‘Het kan gebeuren dat een gans geschoten wordt die aan de overkant van een weg valt,’ geeft directeur Laurens Hoedemaker als voorbeeld. ‘De jachthond heeft geleerd de gans op te halen en dan zal hij de weg over willen steken. Hij let daarbij uiteraard niet op het verkeer. Dat kan voor zeer onveilige situaties zorgen. In zo’n geval moet de jager zijn hond op afstand kunnen waarschuwen. Bij een hond met veel werklust die ver van de jager af werkt kan het gebruik van een e-collar dan noodzakelijk zijn om ongelukken te voorkomen.’

Minister veranderde ondanks eerdere toezegging en zonder deugdelijke argumentatie van mening

Het gebruik van de e-collar tijdens jachtsituaties is in de praktijk beperkt, maar er kunnen situaties zijn waarbij het gebruik noodzakelijk is. Eerder is door het ministerie aan De Jagersvereniging toegezegd dat de jachtpraktijk als uitzondering op het verbod erkend zou worden. De minister is daar zonder deugdelijke argumentatie in 2019 over van mening veranderd.

Lees onze reactie op de website van de overheid

Reactie Jagersvereniging consultatie verbod stroomhalsband, 03 september 2020
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws