06:25
20:48
Nachtmodus

Tweede Kamer bespreekt verbod e-collar

In 2019 kondigde minister Schouten (ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een totaalverbod op de e-collar voor particulieren aan. Afgelopen zomer werd duidelijk hoe dit verbod eruit ziet; de Jagersvereniging heeft hier op gereageerd. Dinsdag 29 september discussieert de Tweede Kamer over dit verbod. De Jagersvereniging pleit voor een uitzondering op het verbod voor het gebruik van de e-collar in de jachtpraktijk.

2018: verbod met uitzondering mogelijk
In april 2018 kondigde de minister van LNV aan dat er regelgeving zou komen die het gebruik van de stroomhalsband voor dieren verbiedt. Op dit verbod zouden uitzonderingen mogelijk zijn voor die gevallen waar het gebruik van de stroomhalsband nuttig en noodzakelijk is voor de gezondheid of het welzijn van mens en/of dier. Om dit verder uit te werken startte het ministerie van LNV een werkgroep met experts. In deze werkgroep was brede consensus over de noodzakelijkheid van een stroomhalsband voor jachthonden in praktijksituaties.

2019: beleidsverandering zonder deugdelijke onderbouwing
De minister veranderde ondanks eerdere toezegging en zonder deugdelijke argumentatie van mening en kondigde een totaalverbod aan. Het gebruik van de e-collar tijdens jachtsituaties is in de praktijk beperkt, maar er kunnen situaties zijn waarbij het gebruik noodzakelijk is. Eerder is door het ministerie aan de Jagersvereniging toegezegd dat de jachtpraktijk als uitzondering op het verbod erkend zou worden. De minister is daar zonder deugdelijke argumentatie in 2019 over van mening veranderd. Er is ook geen nieuwe wetenschappelijke kennis waarmee de minister haar draai kan onderbouwen, hoewel ze het tegenovergestelde beweerde richting de Tweede Kamer.

Nut e-collar voor jachtpraktijk
De Jagersvereniging is een voorstander voor het beperkt beschikbaar houden van de e-collar voor de jachtpraktijk. Het gaat hier om noodsituaties waar het noodzakelijk is om de hond te beschermen. In onze reactie op de Regeling laten wij onder meer weten welke rol de e-collar in de praktijk kan hebben. ‘Het kan gebeuren dat een gans geschoten wordt die aan de overkant van een weg valt,’ geeft directeur Laurens Hoedemaker als voorbeeld. ‘De jachthond heeft geleerd de gans op te halen en dan zal hij de weg over willen steken. Hij let daarbij uiteraard niet op het verkeer. Dat kan voor zeer onveilige situaties zorgen. In zo’n geval moet de jager zijn hond op afstand kunnen waarschuwen. Bij een hond met veel werklust die ver van de jager af werkt kan het gebruik van een e-collar dan noodzakelijk zijn om ongelukken te voorkomen.’

Pleidooi Jagersvereniging
De Tweede Kamer zou volgens de Jagersvereniging de minister moeten vragen om een transparante afweging van de voor- en nadelen van het gebruik van de stroomhalsband als noodmaatregel in de jachtpraktijk. Dit moet gebaseerd zijn op alle beschikbare wetenschappelijke kennis en relevante praktijkervaring. Als er nieuw wetenschappelijk bewijs is dat voor of tegen het gebruik van de stroomhalsband in deze context pleit, dan moet dit allereerst met het parlement en betrokken actoren gedeeld worden. Tot nu toe is dit niet gebeurd.

Voor de Jagersvereniging kan dit alleen betekenen dat het ministerie het vertrouwen met de betrokken belangenorganisaties herstelt en teruggaat naar de oorspronkelijk regeling uit 2018. In de regeling zou een uitzonderingsbepaling moeten worden opgenomen voor gebruik van de e-collar in de jachtpraktijk. De eerder gevormde werkgroep kan daarbij ondersteunen en de Jagersvereniging werkt daar graag aan mee.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items