Zon op
07:40
Zon onder
19:18
Nachtmodus

Eendenkorven

Een eendje maakt dankbaar gebruik van de veiligheid van een hooigaasrol

Een eendje maakt dankbaar gebruik van de veiligheid van een hooigaasrol

Waarom broedkorven?

Dat geldt ook voor eendensoorten waarop niet gejaagd wordt. Het plaatsen van broedkorven helpt om het broedsucces van eenden te vergroten. Het is vooral de wilde eend die hier gebruik van maakt. Soms kunnen ook waterhoentjes of steenuilen in een korf broeden. Het succes van broedkorven kan worden vergroot als ook het water- en oeverbiotoop op orde is met veel schuilgelegenheid en natuurlijk voedsel. Overleg met de waterbeheerder over het plaatsen hiervan omdat sloten en oevers  jaarlijks machinaal worden geschoond.

Hoe werkt het?

Korven en hooigaasrollen worden boven het water geplaatst. Daardoor valt een groot deel van de predatie weg, veel landroofdieren – zoals vossen, marters en katten – mijden het water. Vliegende predatoren, zoals kraaien, reigers, ooievaars, eksters en meeuwen, worden door de nauwe ingang van de korf weerhouden van predatie van het nest. Kraaien – bijvoorbeeld – gaan een dergelijk kleine ruimte, zoals de korf, voorwaarts in en achteruit weer terug. Indien de veren te strak in elkaar komen, kan de kraai er niet meer uit. In dat geval gaat de kraai er dus niet in. De korf wordt iets achteroverhangend geplaatst op een windluwe, rustige plek waar zich eenden ophouden. Indien het waterpeil sterk varieert kunnen vlotjes worden gebruikt. Als het eendennest in het water komt te hangen is het broedsel namelijk verloren

Wat doen Jagers?

Door broedkorven te plaatsen vergroten jagers het broedsucces van eenden. Door de eeuwen heen is het maken van klassieke eendekorven een vak apart geworden. De oorsprong van de korven is te vinden in eendekooien, waar ze gebruikt werden als broedgelegenheid voor de lokstal.

Hoe pak je het aan?

Broedkorven worden traditioneel gevlochten van wilgentenen. Sinds enkele jaren worden ook hooigaasrollen gebruikt. Minder ambachtelijk, maar goedkoop, duurzaam en makkelijker zelf te maken. Wel zijn ze minder duurzaam en de grote opening vergroot de kans op predatie door kraaien. Broedkorven worden met stevige kruislings geplaatste stokken boven het water. Korven van wilgenteen zijn te koop of met voldoende oefening zelf te maken.  Hooigaasrollen zijn zelf eenvoudig te maken. Het plaatsen van broedkorven moet altijd in overleg met de eigenaar van het water. Zet de broedkorven neer in december/januari zodat de eenden er tijdig aan kunnen wennen. Zoek een rustige en bij voorkeur luwe plek.

 

Een ambachtelijke broedkorf

Een ambachtelijke broedkorf

Klassieke broedkorf

De richting van de vliegopening is van groot belang bij het plaatsen van de klassieke eendenkorven. De achterkant moet gericht zijn op de overheersende windrichting. Dus de opening naar het noordoosten. De vliegopening niet richten op notoire zitplekken van kraaien. Door de korf iets achteroverhangend te plaatsen, wordt voorkomen dat het eendje per ongeluk de eieren mee naar buiten rolt bij het verlaten van het nest. De achterkant van de eendenkorf wordt gevuld met fijngeknipt, oud hooi. Dit om de korf zoveel mogelijk winddicht te maken. Door een kuiltje in het hooi te drukken wordt de korf nog aantrekkelijker voor de eendjes. Het fijnknippen van het hooi heeft ook als doel om te voorkomen dat nijlganzen en kraaien bij pogingen om het broedsel te prederen met een paar hooihalmen het hele nest naar buiten kunnen trekken.

Eenden zijn trouw aan het gebied waar ze uit het ei komen, vooral als de biotoop gunstig is

Eenden zijn trouw aan het gebied waar ze uit het ei komen, vooral als de biotoop gunstig is

Hooigaasrol

In Amerika, de UK en Canada worden ze al vele  jaren gebruikt en vanwege het succes van deze moderne eendenkorven hebben ze ondertussen de bijnaam ‘Mallard Factories’ verdiend. Met een broedsucces van 80 procent op sommige plekken lijkt deze bijnaam zeer zeker op zijn plaats. Een belangrijk punt bij de plaatsing van de hooigaasrol is beschutting tegen de wind. Het is het beste om de gaasrollen dwars op het (zuid)-westen te zetten, het liefst in de luwte van een singel of een overhangende struik. Dus met de opening naar het noordwesten of zuidoosten. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de kans groot dat de gaasrol wordt aangenomen en het broedsel zal uitkomen.

Een hooigevulde gaasrol naar Engels-Amerikaans voorbeeld

Een hooigevulde gaasrol naar Engels-Amerikaans voorbeeld

Resultaten?

Nest als bij het ophangen van nestkastjes is het niet altijd meteen raak. Eenden moeten wennen aan de broedkorf en uitvinden dat je daarin ook veilig kunt broeden. Dus het eerste jaar is het niet altijd prijs.  Door de korven en gaasrollen vroeg in het jaar te plaatsen, december of januari ontstaat er gewenning. Het weer moet een dergelijke vroege plaatsing natuurlijk wel toelaten. Eenden die in de gaten hebben dat dit een goede en veilige broedplek is komen ongetwijfeld terug. Daarom is het belangrijk om dit ook een aantal jaren vol te houden en te zorgen voor een stevige constructie.

eendenkorven en hooigaasrollen, klaar voor een nieuw seizoen

Eendenkorven en hooigaasrollen, klaar voor een nieuw seizoen

Meer informatie?

Maken en plaatsen van broedkorven is een leuke bezigheid. Er zijn zelfs cursussen voor dit ambacht.  Ook eigenaren van sloten, plassen en vijvers zijn vaak enthousiast te krijgen zijn. Soms willen ze ook wel bijdragen in de kosten. Lukt zelf maken niet dan zijn ze ook te koop. Het maken van hooigaasrollen is een stuk eenvoudiger.

Artikelen over het hoe en waarom van eendenbroedkorven vindt u bij de downloads van vakmagazine De Jager.