05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Samenwerking met Europees Watervogelnetwerk: eendenkorvenproject wordt Europabreed!

Meerdere jachtorganisaties die deel uitmaken van het Europese Watervogelnetwerk onderzoeken het nestsucces van de wilde eend in broedkorven en hooirollen. Omdat de wilde eend in alle landen voorkomt en deze soort belangrijk is voor de organisaties in het Europese Watervogelnetwerk is er besloten om samen verder te werken aan het broedkorvenproject. Vanaf nu zullen gaan we gezamenlijk werken aan de monitoring van deze kunstnesten. Samen staan we immers sterker.

Wat verandert er?
Het plaatsen van de korven en het in de gaten houden van deze korven tijdens het broedseizoen zal niet veranderen. Voor het terug melden van het succes zullen er een paar wijzigingen zijn. Allereerst zal het Nederlandse formulier op de website van het watervogelnetwerk te vinden zijn. Zodra dit formulier online komt brengen wij u hiervan op de hoogte. Ten tweede zal het formulier een paar extra velden bevatten. Hieronder valt informatie over de kwaliteit van het gebied en het uitvoeren van predatiebeheer. Hiermee hopen we meer inzicht te verkrijgen in het mogelijke belang van deze factoren voor het nestsucces van de wilde eend.

Europees Watervogelnetwerk
In 2019 is het Europese Watervogelnetwerk opgezet waar zeven nationale jachtorganisaties uit Noord- en West-Europa (waaronder de Jagersvereniging) deel van uitmaken. Het doel van het netwerk is samenwerken voor het behoud en beheer van soorten, zoals diverse ganzen- en eendensoorten. Internationale samenwerking op de trekroutes van vogelsoorten is essentieel, want wat er in Finland gebeurt met een vogelsoort kan effecten hebben in een ander land. Dit kan ook belangrijk zijn voor de jacht.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws