06:27
20:46
Nachtmodus

Eerste resultaten broedkorvenproject 2021

Dit jaar zijn de partners van het Waterfowlers’ Network samen begonnen aan een project om kunstnesten voor watervogels te monitoren. Dankzij de inzet van onze jagers hebben we een vliegende start. De eerste resultaten uit verschillende landen zijn bekend.

Nederland

In Nederland zijn er tot nu toe 1500 kunstnesten geplaatst in 2021. Dit is een hoger aantal dan vorig jaar waarin grofweg 700 nesten geplaatst werden. Het grootste deel van de aangemelde nesten bestond uit de typische Nederlandse broedkorf.  Meer dan de helft van de geplaatste kunstnesten werd aangenomen. Vooral de wilde eend maakte gebruik van de eendenkorven. Echter waren er ook andere soorten die in de nesten gezien werden zoals de meerkoet, mandarijneend, krakeend, slobeend en eidereend. Nederlandse jagers zijn zeer betrokken bij de wilde eend. Dat is ook terug te zien in de hoge aantallen aanmeldingen van kunstnesten en foto’s die we gekregen hebben.

Denemarken

Tot op heden heeft de Deense Jagersvereniging informatie over 125 kunstnesten ontvangen. Het grootste gedeelte hiervan zijn hooirollen. 32 van deze hooirollen werden dit jaar voor het eerst geplaatst en 31 hooirollen stonden er al 5 jaar of langer. Eerder werd er nog geen informatie verzameld, maar het lijkt erop dat de Deense jagers steeds meer bekend worden met de hooirollen. Bijna 65% van de nesten werd gebruikt, meestal door wilde eenden. Een andere soort die gemeld werd was de waterhoen. Daarnaast zijn er ook een aantal nestkasten voor brilduikers gemeld.

Engeland

De eerste resultaten vanuit Engelse jagers laten zien dat er 155 kunstnesten geplaatst zijn. 72 van deze nesten werden dit jaar voor het eerst geplaatst (een verhoging van 34 nesten ten opzichte van 2-3 jaar geleden toen er 38 nesten geplaatst werden). Dit betekent dat de Engelse jagers bekender worden met de methode en de voordelen hiervan. Hopelijk zal het aantal nesten de komende jaren nog meer toenemen.

Van de 155 hooirollen werden er meer dan de helft aangenomen. De wilde eend was de meest geziene soort opgevolgd door de waterhoen. Andere soorten die werden waargenomen zijn de mandarijneend, krakeend, wintertaling, meerkoet en grote gele kwikstaart.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws