Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus

Nestsucces broedkorven wilde eend melden

Jagers plaatsen steeds vaker eendenkorven voor de wilde eend. Echter, harde cijfers over het nest- en broedresultaat ontbreken. Die cijfers zijn belangrijk om te achterhalen waarom de kuikenoverleving in Nederland zo slecht is.

Daarom wil de Jagersvereniging in 2020 en 2021 onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven en hooirollen is. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Vult u het onderstaande formulier ook in?

Wat moet u nu doen?
Meld het succes van de broedkorven en hooirollen. Graag ook melden als de korven niet aangenomen zijn.

Anne ten Berge – anne.tenberge@jagersvereniging.nl
Erik van Til – erik.vantil@jagersvereniging.nl

Broedsucces

Harde cijfers over de effectiviteit van kunstnesten ontbreken. Die cijfers zijn belangrijk om te achterhalen waarom de kuikenoverleving in Nederland zo slecht is. Daarom wil de Jagersvereniging in 2020 en 2021 onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven en hooirollen is.
  • Tijdens de periode dat deze korven in het veld hebben gestaan zijn u misschien andere zaken opgevallen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: er heeft predatie op een nest plaatsgevonden, nesten zijn verlaten, er hebben twee eenden in de korf gebroed of u heeft de aantallen eieren/pullen gezien. Deze informatie kunt u in het veld hieronder vermelden.
    Biotoopprojecten op de kaart is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Door initiatieven vindbaar en zichtbaar te maken stimuleert zij mensen en organisaties die willen werken aan een hogere biodiversiteit in het Nederlandse landschap.
  • Delen: