08:26
16:27
Nachtmodus

Overzicht van alle formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

1.1 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders)

1.1 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een Wildbeheereenheid (WBE) het jachtrecht huren van meerdere verhuurders conform artikel 3.23, lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om een enkele verhuurder gaat, is het advies om de enkelvoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.3) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.1 - Huur jachtgenot - Wildbeheereenheid (meerdere verhuurders)

1.2 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (meerdere verhuurders)

Met deze overeenkomst kunnen jager(s) het jachtrecht huren van meerdere verhuurders conform artikel 3.23, lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om een enkele verhuurder gaat, is het advies om de enkelvoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.4) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.2 - Huur jachtgenot - Jachtaktehouder(s) (meerdere verhuurders)

1.3 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (enkele verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een Wildbeheereenheid (WBE) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23 lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor WBE’s (formulier 1.1) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.3 Huur jachtgenot – Wildbeheereenheid (enkele verhuurders)

1.4 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een jager(s) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23, lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.2) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.4 - Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

2.1 Toestemming beheer en schadebestrijding – Wildbeheereenheid

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) aan een Wildbeheereenheid (WBE). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 2.1 - Toestemming beheer en schadebestrijding – Wildbeheereenheid

2.2 Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) aan een jager(s). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal)

>  Download formulier 2.2 - Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

2.3 Doorschrijven toestemming beheer en schadebestrijding

Met dit formulier kan de houder (jager of WBE) van een schriftelijke toestemming van een grondgebruiker ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) deze toestemming doorschrijven. Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijk van doorschrijven is beschreven op de originele toestemming.

 

>  Download formulier 2.3 - Doorschrijven toestemming beheer en schadebestrijding

3.1 Wederverhuur jacht – Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een Wildbeheereenheid een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

>  Download formulier 3.1 Wederverhuur jacht – Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)

3.2 Wederverhuur jacht – Jachthouders aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een jachthouder(s) een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

>  Download formulier 3.2 - Wederverhuur jacht - Jachthouders aan jachtaktehouder(s)

4.1 Toestemming in gezelschap jachthouder – gastverklaring

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst.

 

>  Download formulier 4.1 - Toestemming in gezelschap jachthouder - gastverklaring

4.2 Toestemming buiten gezelschap – jachthouder

Met deze verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag de jachtaktehouder buiten gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 40 ha per jachthouder(s) en buitengezelschapsverklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Deze verklaring moet worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

>  Download formulier 4.2 - Toestemming buiten gezelschap - jachthouder

4.3 Toestemming jachtopzichter buiten gezelschap – jachthouder

Met deze artikel 3.20 lid 4 verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag een jachtopzichter buiten gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven aan een jachtopzichter.

 

>  Download formulier 4.3 - Toestemming jachtopzichter buiten gezelschap - jachthouder

4.4 Toestemming in gezelschap – jachtaktehouder

De houder van een geldige buitengezelschapsverklaring (artikel 3.20 lid 4 verklaring) en die gasten mag meenemen in zijn gezelschap kan deze verklaring afgeven. Deze verklaring is geen ingezelschapsverklaring (gastverklaring) maar een toestemming om te jagen in gezelschap van een buitengezelschapshouder. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte.

>  Download formulier 4.4 - Toestemming in gezelschap - jachtaktehouder

4.5 Toestemming buiten gezelschap – Wildbeheereenheid

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag de houder buiten gezelschap van de jachthouder (WBE) in het bewuste veld jagen. Een WBE kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 40 ha per buitengezelschapsverklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Een artikel 3.20 lid 4 verklaring moet worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

>  Download formulier 4.5 - Toestemming buiten gezelschap - Wildbeheereenheid