06:29
20:45
Nachtmodus

Als de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat het wild moeilijk voedsel kan vinden, mag er dan worden bijgevoerd met bieten, hooi, tarwe etc.?

Indien Gedeputeerde Staten vanwege bijzondere weersomstandigheden de jacht hebben gesloten, mogen deze dieren worden bijgevoerd.

Artikel 11.69 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.04 Bijvoeren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items