05:23
21:58
Nachtmodus

Themabijeenkomst Wilde Zwijnen van Jagersvereniging Noord-Brabant groot succes

Op 10 december jongstleden organiseerde de Jagersvereniging Noord-Brabant een themabijeenkomst over wilde zwijnen. De onderwerpen – beheer van een toenemende zwijnenpopulatie en de dreigende Afrikaanse varkenspest – konden rekenen op massale belangstelling. Meer dan 160 mensen waren aanwezig en luisterden geboeid naar de sprekers van die avond: ZLTO, FBE Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant en WBE Zuid-Oost Kempen. Hieronder een verslag van de avond.

ZLTO: lokale ‘zwijnentafels’ zorgen voor onderlinge afstemming en begrip
De eerste spreker was Jeannette van de Ven, bestuurslid van LTO Nederland en ZLTO. Zij is belast met het faunadossier. Haar bijdrage ging over gewasschade aangericht door zwijnen, de ingewikkelde schadeprocedures waarmee boeren te maken krijgen en de impact die een uitbraak van Afrikaanse varkenspest heeft op de varkenshouderijsector. Van de Ven vindt dat lokale zwijnentafels een belangrijke rol vervullen in onderlinge afstemming tussen boeren en jagers en daarmee ook bij het verkrijgen van onderling begrip.

Bekijk de presentatie van ZLTO

Faunabeheereenheid Brabant: juridische kaders voor zwijnenbejaging
De tweede inleiding, verzorgd door Hilde Kooijmans ambtelijk secretaris van de FBE, behandelde het juridisch kader waarbinnen wilde zwijnen bejaagd mogen worden in Noord-Brabant. Naast de provinciale vrijstelling in Noord-Brabant zijn er mogelijkheden voor ontheffing nachtjacht met restlicht of warmtebeeldcamera’s. Voor de geluidsdemper is in de provincie geregeld dat die kan worden toegestaan. Echter, de Wet Wapens en Munitie maakt dit vooralsnog niet mogelijk. Tevens lichtte Kooijmans toe, dat Brabant – als enige provincie in Nederland – het gebruik van een zwijnenvangkooi, op basis van een ontheffing, toestaat. Kooijmans sloot af door te melden dat bij de FBE op dit moment een evaluatie van het zwijnenbeleid plaatsvindt.

Bekijk de presentatie van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant

 

Meer dan 160 geïnteresseerden waren aanwezig bij de eerste thema-avond van de Jagersvereniging Noord-Brabant over wilde zwijnen.

 

Zwartwildcoördinator provincie Brabant: afmelding en bemonstering geschoten wilde zwijnen
De derde spreker was Gerard Bosmans, de zwartwildcoördinator vanuit de provincie Noord-Brabant. Hij gaf informatie over de wijze van afmelden en het bemonsteren van de geschoten wilde zwijnen. Ook benadrukte hij dat met een dood gevonden wild zwijn waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is niet gesleept dient te worden. Meldt dit direct bij de NVWA.  Gerard presenteerde ook wat overzichten van de ontwikkeling van het aantal geschoten wilde zwijnen in Noord-Brabant. De laatste jaren was er een stijging van het afschot van 44% per jaar. De verwachting is dat de geschoten aantallen dit jaar boven de 700 stuks zal uitkomen.

Bekijk de presentatie van zwartwildcoördinator Gerard Bosmans

WBE-bestuurder Zuid-Oost Kempen: ‘Gedegen aanpak bewegingsjacht noodzakelijk’
De vierde spreker was Arnoud Heijke, bestuurslid van Wildbeheereenheid (WBE) Zuid-Oost Kempen. Dit was de eerste WBE waar een bewegingsjacht ‘nieuwe stijl’ heeft plaatsgevonden. Heijke besprak hoe de WBE met de zwijnenproblematiek binnen de WBE is omgegaan. Het maken van afspraken binnen de lokale zwijnentafels vindt hij als bestuurslid belangrijk. De inzet van de jagers binnen zijn WBE is groot. De ontwikkeling van de zwijnenstand gaat echter razend snel. Nog maar enkele jaren geleden ging het om een afschot van 5 zwijnen in 5 verschillende jachtvelden, inmiddels zijn het er ruim 100 waarbij jachtvelden van 19 jachthouders zijn betrokken. Daarna legde hij uit hoe binnen de WBE de jachthouder, die samen met hem dit deel van zijn presentatie verzorgde, in alle stilte een bewegingsjacht heeft georganiseerd. Erg leerzaam voor de aanwezigen was de bijna professionele wijze waarop zij dat hadden aangepakt. Van de 16 waargenomen wilde zwijnen zijn er uiteindelijk 10 geschoten wat een sterk resultaat was.

Bekijk de presentatie van WBE Zuid-Oost Kempen

Afsluiting
Ploos van Amstel sloot de avond af met een korte samenvatting en ruimte voor vragen, die tijdens de inleidingen nog niet waren beantwoord. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waarbij onderling nog veel tips en trucks ten aanzien van zwijnenbejaging werden uitgewisseld.

Bekijk de presentatie van Jagersvereniging Noord-Brabant

2019: vijf thema-avonden op het programma
Het bestuur van de provincie kijkt tevreden terug op deze eerste thema-avond. Voorzitter Ploos van Amstel: ‘Het is goed om te zien dat deze eerste thema-avond zo’n succes was, dat er maar liefst 160 geïnteresseerden aanwezig waren. Hiermee kunnen wij als provinciebestuur een rol spelen in het versterken van de kennisbehoefte en interesse van onze leden.’

Voor 2019 heeft Jagersvereniging Noord-Brabant vijf thema-avonden op het programma staan. De invulling van de avonden wordt afgestemd op de interesse van de leden en actualiteiten in de provincie.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws