06:27
20:46
Nachtmodus

Inventarisatie biotoopprojecten – wat gaat u doen?

Wij willen graag een overzicht maken van wat jagers doen aan biotoopbeheer in het buitengebied. Wilt u ons helpen door onderstaand formulier in te vullen?

____________________________________________________________________

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp in het hedendaags natuurdebat. Er is veel aandacht bij politiek, pers en organisaties voor biodiversiteit. Organisaties, hun vrijwilligers en leden worden opgeroepen zich in te spannen voor een rijkere natuur. Jagers werken met diverse andere groepen in het buitengebied samen aan natuurbeheer en verbetering van de biodiversiteit.

Biotoopprojecten op de kaart
Om de zichtbaarheid van biotoopprojecten te stimuleren heeft de Jagersvereniging een initiatief opgezet om mensen en organisaties te stimuleren die willen werken aan een hoge biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Op Biotoopprojecten op de kaart worden alle initiatieven weergegeven die plaatsvinden in het buitengebied. Deze website laat zien waar in Nederland aan een mooi landschap wordt gewerkt en wie hierbij betrokken zijn.

Voorbeelden van biotoopprojecten die al op Biotoopprojecten op de kaart zichtbaar zijn het inzaaien van kruidenrijke akkerranden, plaatsen van eendenkorven, nestkasten plaatsen en bijzondere bomen aanplanten. Al deze projecten zorgen voor een betering van de biodiversiteit in Nederland.

Deltaplan voor Biodiversiteit
De urgentie van het behoud van de biodiversiteit in Nederland heeft ervoor gezorgd dat het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met natuurorganisaties in het Deltaplan voor Biodiversiteit beschrijft dat het herstel van biodiversiteit van belang is voor een rijkere natuur en de basis is voor ons welzijn en onze welvaart.

De Jagersvereniging hoopt uit deze inventarisatie meer inzicht te krijgen in wat jagers in hun jachtveld bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items