05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Jagersvereniging start tweejarig veldexperiment ‘Bloemrijke akkerranden’

De Jagersvereniging gaat aan de slag met een veldproef met bloemrijke akkerranden. Op twee verschillende percelen, tezamen 1,5 hectare grond, worden in de komende twee jaar zo’n 40 verschillende akkerrandmengsels getest. Daarbij wordt gekeken naar bruikbaarheid en biodiversiteit.  Voor de uitvoering en monitoring van het veldexperiment wordt samengewerkt met een groot aantal vrijwilligers in de regio. Het project werd opgestart in de winter van 2017 en eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht. De proef duurt voort tot eind 2019.

Biotoopbeheer wordt in ons land steeds belangrijker. Bloemrijke akkerranden kunnen een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit van agrarisch gebied. Voor bijen, hommels, vlinders, maar ook akkervogels als patrijs, geelgors, muizen en roofvogels zijn het belangrijke voedsel- en nectarbronnen. Maar het zijn ook plekken waar diersoorten beschutting hebben en zich veilig kunnen voelen. Omdat jagers sterk verbonden zijn aan hun jachtveld en baat hebben bij een hoge biodiversiteit is het stimuleren, inzaaien en onderhouden van akkerranden een activiteit die zij van oudsher ontplooien.

Zadenmengsels te kust en te keur
Er zijn veel leveranciers van zaadmengsels en bijzonder veel verschillende samenstellingen van mengsels. In dit veldexperiment bekijkt de Jagersvereniging samen met de vrijwilligers wat zo’n 40 verschillende akkerrandmengsels opleveren aan biodiversiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van  een- en meerjarige mengsels, hoge en lage, soortenarme en soortenrijke mengsels, inheemse en uitheemse soorten en er wordt geëxperimenteerd met de zaaitijd. De proef duurt twee jaar. Dit geeft de Jagersvereniging ook de gelegenheid om met verschillende beheermaatregelen te experimenteren, want ervaringen uit het eerste jaar worden in het tweede jaar getoetst.

Interesse?
Tijdens het experiment wordt de voortgang nauwgezet gevolgd en wordt er verslag gedaan met beeld en beschrijvingen. Houd onze website dan ook in de gaten.

Daarnaast is de Jagersvereniging natuurlijk ook benieuwd naar uw ervaringen met biotoopverbeteringsprojecten. Bent u ook betrokken bij projecten zoals het aanleggen van bloemrijke akkerrandmengsels, laat het ons weten via [email protected]

Jagersvereniging-mengsel
Nog niet actief? De Jagersvereniging heeft al enkele jaren een Jagersvereniging-zaadmengsel met Boekweit, Gele mosterd en Phacelia dat te bestellen is bij diverse leveranciers. Zie de links onder dit artikel.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws