05:33
21:38
Nachtmodus

Voorgesteld faunabeleid Utrecht: geen afschot tenzij

De provincie Utrecht heeft haast met het opstellen van een nieuw, radicaal ander faunabeleid. Hierin is de ambitie opgenomen schade te voorkomen met meer diervriendelijke maatregelen. De provincie wil meer diersoorten (edelherten, damherten, wilde zwijnen en wolf), hogere dichtheid van soorten, accepteren van schade, 15% lagere gewasschadevergoeding, meer alternatieve maatregelen en geen afschot tenzij (adaptief beheer). In de haast deze ambities te verwezenlijken wordt er voorbijgegaan aan de samenwerking met de WBE’s uitvoerbaarheid van het beleid en de geleerde lessen uit het verleden.

Op ambtelijk niveau lanceert de provincie Utrecht allerlei initiatieven en forse aanbestedingen waar de WBE’s op herhaling vergeten worden in de uitnodiging. Het ging hierbij om onderzoeken in het werkgebied van WBE’s, pilots van verjaagmiddelen of bijeenkomsten met stakeholders over ander soortig beheer. Ook de FBE wordt niet altijd proactief betrokken in de besluitvorming.

De afdelingsvoorzitter en regiomanager van de Jagersvereniging hebben gesprekken gevoerd met de gedeputeerde. De inzet is uitvoerbaar beleid, samenwerken met de WBE’s, erkenning van de rol van WBE’s, nieuwe vormen van beheer of alternatieve maatregelen eerst op kleinere schaal duurzaam toetsen, successen vasthouden en oog voor de lessen uit het verleden. Het proces van de provincie en het voorgestelde beleid zetten ongewenst partijen tegenover elkaar in de FBE. Ook het politieke veld is verdeeld.

Als noodgreep hebben de gezamenlijke WBE’s onlangs een pittige brief naar de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) gestuurd. Hiermee trok de problematiek afgelopen week publieke de aandacht. Tijdens een pittige vergadering van de commissie RGW dat faunabeheer afgelopen woensdag kreeg de gedeputeerde alsnog handreikingen om met het ontwerp nog een verbeterslag te maken en de relatie met de WBE’s aan te halen. De WBE’s blijven openstaan voor constructieve samenwerking met de provincie.

Lees hier het uitgewerkte chronologische bericht van de ontwikkelingen in Utrecht afgelopen jaar.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws