05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

FACE dringt aan op herziening regels voor het bejagen van de wolf

Europese jagers doen een dringend beroep op Ursula von der Leyen om boeren te beschermen tegen wolven en het herzieningsproces van de beschermingsstatus van grote carnivoren te versnellen. De Europese Federatie voor Jacht en Natuurbescherming heeft in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie gevraagd om “snelle actie te ondernemen om praktische beheerkaders voor co-existentie vast te stellen.”

Herzien beschermingsstatus

FACE verzoekt de Commissie de beschermingsstatus van wolven te herzien door wijzigingen aan te brengen in de bijlagen van de EU-Habitatrichtlijn, iets waar milieuorganisaties tegenin gaan. Momenteel genieten wolven strikte bescherming, met een verbod bejagen behalve in specifieke gevallen waarin ze een bedreiging vormen voor mensen en vee. De jagers roepen op tot verduidelijking van de flexibiliteit die aan EU-landen wordt geboden voor wolfbeheer en pleiten voor een nieuwe aanpak bij het beoordelen van de conservatiestatus van de wolf.

Snelle implementatie

Von der Leyen startte in september een heroverweging van de wolvenbescherming en lanceerde een openbare raadpleging na de dood van haar pony door een wolf in Duitsland. Met meer dan 17.000 reacties verwacht de Commissie aanbevelingen te presenteren voor een beter conflictbeheer voor het einde van het jaar. De Europese jagers dringen aan op snelle implementatie van praktische oplossingen voor co-existentie

Hunters press von der Leyen to revise rules for shooting wolves

Lees hier het artikel op Politico
  • Delen:

Gerelateerd nieuws