06:29
20:45
Nachtmodus

‘Opnieuw dramatisch grutto-jaar’

Gisteren maakte de Vogelbescherming bekend dat broedseizoen 2015 van de grutto opnieuw dramatisch is verlopen. Zij heeft geconstateerd dat er te weinig jongen zijn opgegroeid om het uitsterven van de grutto een halt toe te roepen. Hierbij worden de jaren ’60 als referentie gebruikt.

Sinds 2011 houdt Sovon Vogelonderzoek bij hoeveel gruttokuikens er tijdens het broedseizoen opgroeien. Om de achteruitgang van de grutto te stoppen, zouden er jaarlijks 10.000 kuikens moeten uitvliegen. Dit jaar kwamen er 4600 jonge grutto’s bij, een zelfde aantal als vorig jaar. Daarmee gaat het aantal grutto’s in ons land achteruit.

Verder lezen op de website van de VogelbeschermingDe rol van de Nederlandse jagers

In Nederland zijn ruim 27.000 jagers actief in het buitengebied met beheren, beschermen en benutten. De vrijwillige tijdsinzet die zij daarbij leveren is gelijk aan 13.000 FTE op jaarbasis. Als deze uren worden gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij worden opgeteld, is er sprake van een economische bijdrage van bijna € 604 miljoen.

Iedere Nederlandse jager besteedt gemiddeld 480 uur per jaar aan het bestrijden van schade aan de landbouw en bejaging van predatoren van kwetsbare diersoorten, waaronder weidevogels. Jagers besteden gemiddeld 21,4 uur aan natuurbescherming, waar weidevolgelbescherming deel van uitmaakt. Bron: Waarde van de jager (CLM, 2014).

Wat vinden jagers van weidevogels?

Door intensivering van landbouwgronden, verlaging van waterpeilen en omvormen van landbouwgrond naar natuur en recreatieterrein is de stand van weidevogels in Nederland zeer sterk teruggelopen. De overgebleven populaties hebben het extra moeilijk door de zeer sterk toegenomen populaties vossen en kraaiachtigen. Voor de bescherming van weidevogels dienen ruime middelen en mogelijkheden voorhanden te zijn, beschermen zonder beheren is zinloos.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Herstel van broedgebieden voor weidevogels moet ruimhartig gestimuleerd door ondersteuning van grondeigenaren die weidevogels willen beschermen.
  • De jagersvereniging pleit voor actieve bestrijding van vossen in en rond weidevogelgebieden. Daar moeten alle grondgebruikers en -eigenaren in meedoen, zodat de predatiedruk voldoende laag is om kwetsbare weidevogels een kans te geven.
  • Jagers vinden dat grondeigenaren die de bejaging van predatoren, zoals de vos en de zwarte kraai, niet toestaan in hun gebieden actief bijdragen aan de verdere achteruitgang van weidevogels en andere kwetsbare bodembroeders
  • Verder lezen in ons standpunt

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws