06:29
20:45
Nachtmodus

Vossen

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied

In Nederland is de vossenpopulatie de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het jaarrond beschikbaar zijn van veel voedsel, door de miljoenen verkeersaanrijdingen met kleine dieren per jaar en afval rond stedelijk gebied. Deze voedselbeschikbaarheid via de mens zorgt er in het dichtbevolkte Nederland voor dat het aantal grote predatoren niet wordt beperkt door het natuurlijke voedselaanbod. Deze situatie leidt tot extra predatie van weidevogels en andere beschermde, kwetsbare bodembewoners en grondbroeders in de broed- en kuikenperiode. Daarmee vormt de vos een onwenselijk grote risicofactor voor kwetsbare populaties (hamsters, weidevogels, korhoenders, lepelaars, kraanvogels etc.). Vossen zijn sporadisch besmet met de vossenlintworm. Ook kunnen ze zieke kippen (vogelgriep) over afstanden verplaatsen.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De vos is een natuurlijke predator die in lage dichtheden een belangrijke rol heeft in de natuur.
  • Door de onnatuurlijke dichtheden in ons cultuurlandschap heeft de vos zich ontwikkeld tot een onnatuurlijke predator die kwetsbare diersoorten extra schade toebrengt
  • Bejaging van vossen is noodzakelijk zolang vossen kwetsbare populaties aantasten. Hiervoor is een breed scala aan middelen gewenst omdat het nachtdieren zijn en een groot aanpassingsvermogen hebben. Omdat vossen nachtdieren zijn is het gebruik van kunstlicht een belangrijke aanvulling op andere vormen van bejaging.
  • Vossen zijn in staat om grote schade aan te richten aan kippen- en eendenhouderijen (vrije uitloop, Freiland) zelfs als deze op een acceptabele wijze uitgerasterd zijn.
  • Vossen zijn getalsmatig niet in staat om de ganzenpopulatie in Nederland te reduceren of op peil te houden, ook niet als ze niet bejaagd zouden worden.

Wat doet de Jagersvereniging?

Jagers zetten zich in om de vossenstand op een acceptabel niveau te houden. Hierdoor kunnen weidevogels in hun kwetsbare periode net dat steuntje in de rug krijgen dat ze nodig hebben.  Jagers helpen kippenboeren en eendenfarms bij het bestrijden van schade door vossen.