07:40
18:03
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Verklaringen Gekwalificeerd Persoon vernieuwd

Vanaf vandaag is echt wild nog beter herkenbaar in de winkels. Drie verkooppunten en wildhandelaren gebruiken vanaf vandaag het Keurmerk Echt Wild. Voor jagers – degenen die echt wild ‘in de keten’ brengen – betekent dit nieuwe Verklaringen voor Gekwalificeerd Persoon (GP-verklaringen). Deze GP-verklaringen zijn in een ‘nieuw jasje’ gestoken, dat aansluit bij de gedachte achter het keurmerk: het vergroten van de kennis over de herkomst en de waarde van écht wild!

Jagers zijn de enige toeleverancier van wild uit de vrije natuur. Zij mogen dit wild in kleine hoeveelheden in de keten brengen: weggeven aan vrienden of bekenden of verkopen aan wildhandelaren of horeca.

Verklaring middel tegen stroperij

De Nederlandse wet verplicht jagers om élk stuk wild of deel ervan te voorzien van een GP-verklaring. Daarmee is niet alleen het wild traceerbaar tot aan de bron (de jager), maar is het voor jagers een belangrijk instrument om stroperij in te dammen. Want als elke restaurant en elke wildhandelaar of wildverwerker uitsluitend werkt met wild met GP-verklaring dan heeft een stroper geen afzetmarkt meer.

De nieuwe GP-verklaringen zijn aan te vragen via onze website. Uiteraard kunt u de oude GP-verklaringen nog gebruiken.

Drie licenties bij slagers en wildhandelaar

Vanaf vandaag werken drie wildhandelaren en winkels met het keurmerk. Het gaat om Slagerij Ter Weele in Oene, slagerij Jager & Boer in Zwolle en wildhandel Van Meel en zonen in Amsterdam. Hun producten moeten voldoen aan bepaalde eisen die het keurmerk stelt. Op hun producten mogen zij vervolgens de productstickers plakken en ook de winkels worden herkenbaar met een sticker op de deur. Slagerij Ter Weele kreeg het keurmerk feestelijk overhandigd uit handen van de voorzitter van de stichting, Peter Klosse.

Herman ter Weele (rechts) ontvangt het keurmerk uit handen van Peter Klosse, voorzitter Stichting Keurmerk Echt Wild

Over de stichting Keurmerk Echt Wild

Keurmerk Echt Wild is ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Echt Wild. Uit onderzoek onder zowel consumenten als partijen in de keten blijkt dat er grote behoefte is aan een keurmerk dat de waarde van wild toont en waarmee echt wild wordt onderscheiden van gekweekt wild. De stichting wil met het keurmerk hier aan beantwoorden. Stichting Keurmerk Echt Wild heeft geen winstoogmerk. Wildverwerkers, wildhandelaren, verkooppunten van wild en horecagelegenheden kunnen voor het keurmerk in aanmerking komen. Zij sluiten een licentie met de stichting waarin de voorwaarden voor het voeren van het keurmerk zijn opgenomen. Meer informatie is te vinden op de website www.echtwild.nl

Toekomst

Met de drie partijen voert de stichting gedurende drie maanden een pilot. De resultaten uit de pilot worden gebruikt voor de volgende stap naar de markt. Doel is om echt wild toegankelijk te maken voor de Nederlandse bevolking.

 

Ga naar de website Echt Wild

echtwild.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items