06:27
20:46
Nachtmodus

Vergeet het wildseizoen – Joël in ’t wild, NRC

Wie de weg kent in de natuur, kan er goed van eten. Joël Broekaert gaat het leren. Iedere maand publiceert NRC een column Joël Broekaert over de jacht. Deze maand: reebok op de barbecue. Veel mensen denken dat wild bij de herfst hoort. Officieel is dat ook zo. Maar eigenlijk hangt het af van de definitie van wild per persoon volgens Joël Broekaert. ‘De vraag is: kijkt u als jager of als kok?’

De definitie van jagen in de jachtopleiding luidt: ‘Het bemachtigen, het opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild, alsmede het doen van pogingen daartoe.’ Het woord wild slaat hierbij op vijf diersoorten: haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant. Dit zijn de enige ‘vrij bejaagbare wildsoorten’ in Nederland. Dat wil zeggen: grofweg tussen 15 augustus en 31 januari (de precieze data verschillen per soort) mogen ze worden geschoten door eenieder die in het bezit is van een jachtakte – waarbij de jachthouder verplicht is naar eigen inzicht een gezonde wildstand te onderhouden.

Als we spreken over jagen gaat het volgens Broekaert over de vijf bovenstaande soorten, binnen de genoemde periode. Uiteraard worden er meerdere soorten geschoten in Nederland, maar dat heet geen jagen.  Joël leg het verschil uit. ‘Alle andere wilde dieren die u op uw bord kunt tegenkomen (hert, zwijn, gans), evenals enkele minder culinaire soorten (kraai, vos), worden in Nederland in het kader van populatiebeheersing of schadebestrijding afgeschoten. Het sleutelwoord hier is: afgeschoten. En dus níét bejaagd. (Hierop kan ik zakken.)’

De landelijke en provinciale overheid bepalen hoeveel en wanneer er beheerd of bestreden wordt. Sommige dieren veroorzaken zo veel schade dat ze op een landelijke Vrijstellingslijst staan. Houtduiven en konijnen staan o.a. ook op deze lijst.  ‘Die mogen dus ook buiten het jachtseizoen geschoten worden. Maar niet bejaagd. Nou komt-ie: een wild konijn is tussen 1 februari en 14 augustus net zo lekker, maar dus géén wild. (Examenvraag!)’

Volgens Joel moet je niet op het wild in de herfst wachten. Want vlees van wilde dieren die in het kader van schadebestrijding zijn geschoten, staat op de menukaart ook aangeduid als wildstoof. In de culinaire zin is wild er het hele jaar door. ‘Neem de ree. Die doet het goed bij ons – het worden er elk jaar meer. Die populatie moet derhalve een beetje worden beheerd. De bokken schieten we in het voorjaar en de zomer (vanaf nu), omdat ze dan solitair leven. Natuurlijk laten we ze graag een week of twee ‘rijpen’. Daar wordt het vlees malser en smaakvoller van. Maar van vijf maanden in de vriezer bij de poelier worden ze echt niet lekkerder. Doodzonde! Vergeet het wildseizoen, denk: reebok-seizoen, barbecue-seizoen!’

Lees het hele bericht op de website van NRC

www.nrc.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items