05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Oswin Schneeweisz

Update e-screener 28/1/2020 – Staat der Nederlanden mag burgers niet als proefkonijn gebruiken

Den Haag – Vandaag, 28 januari, vond bij de Rechtbank Den Haag het kort geding plaats dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) samen aanspanden tegen de Staat der Nederlanden naar aanleiding van de invoering van de e-screener in oktober 2019.

Voor het eerste in het 115-jarig bestaan van de Jagersvereniging voelde zij zich genoodzaakt om een kort geding tegen de Staat aan te spannen.

Per 1 oktober 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de e-screener ingevoerd als hulpmiddel om te bepalen of het verantwoord is om een wapenverlof af te geven. Al snel bleek dat deze computergestuurde psychologische test niet deugdelijk was. Het verdere gebruik van de e-screener is voor het beoordelen van bestaande verloven op 29 oktober 2019 met twee jaar uitgesteld. De minister blijft echter de e-screener inzetten bij het beoordelen van nieuwe aanvragen, voor een eerste verlof.

Advocaat namens de Jagersvereniging en KNSA, mr. J. Ph. de Korte gaf tijdens zijn pleidooi aan: ‘De uitslag van de e-screener zou altijd onderdeel moeten zijn van een uitgebreidere procedure waar op basis van meerdere resultaten dan alleen de uitslag van de e-screener wordt besloten of men al dan niet een wapenverlof krijgt’.

De advocaat van de Staat bevestigde deze woorden en gaf aan: ‘Het is nooit de bedoeling geweest dat de e-screener voor automatische besluitvorming zorgt’. De advocaat hield vol dat de problemen niet bij de e-screener zelf liggen maar bij de uitvoering ervan.

Eisen

In het kort geding eisten de Jagersvereniging en de KNSA drie dingen van de Staat:

  • Het opschorten van de e-screener voor alle gebruikers inclusief de eerste aanvragen. De Jagersvereniging en de KNSA vinden het onjuist dat er verschil wordt gemaakt in beoordeling tussen bestaande verlofhouders en nieuwe aanvragers. Tevens is het in strijd met de wet om bestaande verlofhouders anders te behandelen dan nieuwe aanvragers.
  • Het vernietigen van alle resultaten van de tot nu toe uitgevoerde e-screener testen. Hierover is al in verschillende rechtbanken geoordeeld dat de resultaten vernietigd moeten worden. Dit omdat de e-screener bol staat van de fouten.
  • Het ontvangen van nadere informatie over de huidige e-screener. Dit ten behoeve van een op korte termijn te starten bodemprocedure tegen de Staat, voor het definitief stoppen met het gebruik van de e-screener. Over het ontvangen van deze informatie doet de staat heel geheimzinnig. Mensen zouden niet door een computergestuurde test beoordeeld moeten worden.

Bestaande systeem werkt

De advocaat namens de Jagersvereniging en de KNSA benadrukte dat het huidige WM32 formulier ‘een goed en waardevol systeem’ is. ‘De KNSA en de Jagersvereniging hebben zich altijd samen met de overheid tot het uiterste ingespannen om er alles aan te doen dat slechts die personen in staat worden gesteld over wapens te beschikken, die dit verdienen. De resultaten zijn daar ook naar want Nederland behoorde en behoort op legaal vuurwapengebied tot de meest veilige landen ter wereld. Het zorgvuldig opgebouwde systeem functioneerde en functioneert dan ook goed’.

De Staat erkent ook dat het voldoende is omdat het wordt toegepast op bestaande wapenverloven. Daardoor is er volgens de advocaat dan ook sprake van ongelijke behandeling tussen eerste aanvragers en bestaande wapenverlofhouders.

Advocaat Mr. G.J. van Oosten van de Jagersvereniging en de KNSA benadrukt: ‘Deze test geeft één zekerheid: dat mensen die het niet verdienen door de Staat worden geschoffeerd!’

‘De e-screener is niet nuttig, niet noodzakelijk en niet rechtmatig’

De  Jagersvereniging is absoluut voorstander van screening van en controle op verlofhouders. Echter, de Jagersvereniging is niet overtuigd dat de e-screener het juiste instrument hiervoor is.

Laurens Hoedemaker, directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: ‘Voorop staat dat het aantal geweldsincidenten waar jagers of sportschutters bij betrokken zijn nihil is. De afgelopen dertig jaar was er alleen het incident in Alphen a/d Rijn.  De Hoge Raad heeft onlangs geconstateerd dat de betreffende persoon ook onder het oude systeem nooit een wapen verlof had moeten krijgen. De politie moet dus gewoon beter zijn best doen. Er is geen enkele reden om aan het bestaande controle instrumentarium een e-screener toe te voegen. De e-screener is niet nuttig, niet noodzakelijk en niet rechtmatig’.

De rechter zal op 11 februari uitspraak doen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items