06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Klaus Schneider

Toegekende aanvragen ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds bekendgemaakt

Vandaag hebben acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In een van de projecten genaamd ‘Patrijs in het Bentwoud’ gaan burgers, boeren, waterschappen, gemeenten, de provincie, wildbeheereenheden, natuurorganisaties, vogelorganisaties en bedrijven samen aan de slag.

Patrijs in het Bentwoud
Een belangrijk doel van het project ‘Patrijs in het Bentwoud’ is toename van de patrijzenstand gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast is een integratie van de genomen maatregelen in de agrarische bedrijfsvoering en in het beleid van overheden met betrekking tot het beheer van hun grond, zodanig dat op termijn minder vergoedingen nodig zijn, een belangrijk element. Ook meer begrip bij burgers over wat er in het landelijk gebied speelt is een pijler. Activiteiten binnen het project zijn o.a. het afsluiten van meerjarige ‘bloemencontracten’, aanleg van struweel, insectenvriendelijk beheer, monitoring en educatie van bewoners en scholieren. Door het nemen van specifieke maatregelen samen met alle partijen in het gebied wil dit project het tij voor de bedreigde patrijs keren.

Andere projecten
De andere toegekende aanvragen zijn:

Duizend bloemen, Overijssel: Project Duizend Bloemen is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
Salland biodivers, Overijssel: Project Salland Biodivers gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen: Project Groene Verbindingen wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: Project Kilometers bloemrijke oevers zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: Bloeiend Nieuwegein wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: In project Hoeksche Waard Zoemt wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: Project Bedrijventerreinen die bruisen wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.

Kijk voor meer informatie over de projecten op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert acht innovatieve projecten voor biodiversiteitsherstel
  • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items