05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Jagersvereniging vraagt aandacht voor jagersonderwerpen tijdens coalitieonderhandelingen – Limburg

In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord van de Provinciale Staten en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jager. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de Wet natuurbescherming. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in de provincie vraagt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Limburg de provinciale partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar landschap en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.

De Jagersvereniging heeft in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit aan de orde zijn gesteld.

 • Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw;
 • Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap;
 • Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een
  aanvaardbaar minimum terug te brengen;
 • Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.

Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer vallen onder de bevoegdheid van de provincies. 

De afgelopen weken hebben provinciebestuurders van de Jagersvereniging, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen opnames gemaakt. Deze opnames zijn gemaakt om aandacht te vragen voor de uitvoeringen van jagers in het buitengebied. In onderstaande video vertelt de provincie Limburg wat Wildbeheereenheden (WBE’s) en jagers te bieden hebben in hun provincie. Daarnaast wordt er ook verteld wat WBE’s en jagers nodig hebben om het beleid van de provincie effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

Daarom vraagt de provincie Limburg in onderstaande video aandacht voor:

 • Soepele wet en regelgeving bij aanvraag ontheffingen;
 • Uitbreiding middelen beheer wilde zwijnen;
 • Aanpak criminaliteit in het buitengebied;
 • Verbeteren van de biodiversiteit;
 • patrijzenprojecten en het behoud van de weidevogels met uitbreiding van mogelijkheden voor predatiebeheer.

Mathijs Joosten, Junior Jager Jagersvereniging Limburg stelt: “We zouden alle Statenleden en gedeputeerden willen vragen om zich er hard voor te maken dat alle betrokken partijen zich breed inzetten, zodat faunabeheerders het faunabeheerplan in Limburg goed kunnen uitvoeren.”

Bekijk hier de video van de provincie Limburg


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items