05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Horst Jegen

Predatiefrustratie – Leeuwarder Courant

Hoge predatiedruk zorgt voor frustratie onder weidevogelvrijwilligers en boeren, bericht de Bond voor Friese Vogelwachten (BvFW) in de Leeuwarder Courant van 20 april. Voor een groot deel is dat te wijten aan predatie door de vos. De avondklok maakt dit nog frustrerender. De avondklok is op 23 januari ingesteld en maakt het onmogelijk voor jagers om effectief vossen te beheren. Naast de vos zorgen ook de marters en de bunzing voor grote problemen in Friesland, blijkt uit beelden van wildcamera’s.

In het weidevogelbeheer werken boeren, jagers, natuurbeheerders en weidevogelvrijwilligers intensief samen. Het gaat al jaren niet goed met de weidevogels, afgelopen jaar was ook een rampzalig broedjaar door droogte en predatie . Dat ook dit jaar weer veel eieren en kuikens het slachtoffer worden van predatie ondermijnt het benodigde enthousiasme van de betrokkenen bij het weidevogelbeheer.

Uitzondering op avondklok voor jagers

Om vossen na zonsondergang te kunnen beheren, de periode waarin vossen actief zijn, is er een provinciale ontheffing nodig. Voor het lichtbakken was er een ontheffing, maar de jager kon er niet op uit door de avondklok. Zowel de BFvW, als de provincie Friesland, als talloze andere organisatie die betrokken zijn bij het weidevogelbeheer hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid gevraagd om een uitzonder voor jagers te maken. Het ministerie wees dit consequent af.

Siebren Siebenga (voorzitter afdeling Friesland van de Jagersvereniging ) zegt: ‘Vossen gaan als een stofzuiger over het land. Als Reintje er is geweest wordt het stil.’ Siebenga pleit er dan ook voor dat het mogelijk wordt voor jagers om weidevogelgebieden vos- en steenmartervrij te maken. Daarvoor moet wel de provincie Fryslân in beweging komen. Frans Kloosterman (BFvW) is het daarmee eens en zegt: ‘Ze [de provincie] moeten zich niet teveel leiden door juridische regels. Er is meer mogelijk als we de grenzen opzoeken.’

Proef met vangen en doden van steenmarters

In Friesland is het sinds afgelopen jaar ook mogelijk om steenmarters te vangen en doden. De marterbestrijding is onderdeel van een onderzoekspilot in 29 weidevogelgebieden. Vorig jaar werden er 90 steenmarters gedood en dit jaar al 114, meldde de provincie vorige week. Boswachter Simon de Winter (Natuurmonumenten) beaamt dat de steenmarter een probleem is voor de weidevogels.

In de weidevogelgebieden Skrok en Skrins (Friesland) van Natuurmonumenten worden steenmarters weggevangen. In Skrins ontsprong één steenmarter de dans, daarover zei De Winter: ‘Die heeft daarna aardig wat schade veroorzaakt. Wij hadden zes camera’s staan bij nesten. Die zijn allemaal verloren gegaan.’

Het hele artikel is te lezen in de PDF: Predatiefrustratie – Leeuwarder Courant

  • Delen:

Gerelateerde items