06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

CDA-motie in Friesland over weidevogelbeheer met ruime meerderheid aangenomen

Op 20 januari diende CDA, samen met PvdA, VVD en FNP, een motie in waarbij zij aangeven dat er haast gemaakt moet worden met weidevogelbeheer. Friesland heeft een extra grote verantwoordelijkheid voor de grutto omdat 80% van de Europese populatie hier broedt. Meekma pleit voor verbeteren van leefgebieden en meer aandacht voor predatiebeheer.

CDA-Statenlid Attje Meekma vindt dat er goed gekeken moet worden naar verbetering en uitbreiding van leefgebieden voor weidevogels. ‘Waar zijn er mogelijkheden voor weidevogelbeheer binnen de bestaande natuur en waar kan het beheer beter? En wanneer er nieuwe natuur bij komt in Fryslân, zullen we open gebieden zoveel mogelijk moeten inrichten als weidevogelleefgebied. Ook moeten de collectieven voor agrarisch natuurbeheer nu de opdracht krijgen om naar uitbreiding van weidevogelleefgebieden te zoeken.’

Meekma stelt ook dat de druk op de landelijke overheid moet worden opgevoerd om meer flexibel te kunnen omgaan met predatiebeheer in en rond weidevogelgebieden. De juridische kaders daarvoor zijn nu nog veel te beperkend.

Voorzitter Jagersvereninging Friesland, Siebren Siebenga: ‘Alle maatregelen voor grotere overlevingskans weidevogels inzetten’

Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging afdeling Friesland, onderschrijft de inzet van Meekma: ‘Het is goed dat het CDA in Friesland wederom aandacht vraagt voor de weidevogels, niet alleen voor de inrichting van hun weidevogelleefgebieden, maar ook predatiebeheer. Het is zoals Meekma zegt, tenslotte al 10 over 12 voor de weidevogels.’

Siebenga geeft aan dat alle maatregelen om de weidevogels een betere overlevingskans te geven uit de kast moeten worden getrokken. ‘Zonder predatiebeheer lukt het niet om weidevogels betere overlevingskansen te geven. Niet alleen denken we dan aan de vos als predator, maar ook steenmarters en reigers. Een ieder moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de terreinbeherende organisaties. Wij zijn blij dat 36 Statenleden voor deze motie hebben gestemd! Wij willen graag meewerken aan en meedenken over het invullen hiervan.’

Lees het betoog van CDA Friesland

Weidevogels moeten sneller meer leefruimte krijgen
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws