05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Anthony van de Loo

Onderzoek naar staat van instandhouding soorten wildlijst

Woensdag 26 mei heeft minister Carola Schouten een verzamelbrief Natuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder andere hoe de minister invulling gaat geven aan een aantal moties die in de afgelopen maanden zijn aangenomen. Een van de invullingen geeft minister Schouten aan de Motie – Wassenberg/Futselaar schrappen van haas en konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten. Ze geeft hierbij aan dat ze onderzoek laat doen naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst.

Motie schrappen van haas en konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten

Minister Schouten publiceerde op 3 november de vernieuwde Nederlandse Rode Lijst Zoogdiersoorten. Zij baseerde zich daarvoor op een adviesrapport van de Zoogdiervereniging. Een deel van dat adviesrapport is gebaseerd op waarnemingen, waardoor soorten zoals de haas en het konijn op de Rode Lijst geplaatst zijn. Naar aanleiding daarvan diende Kamerleden Wassenberg en  Futselaar een motie in om de haas en het konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten te schrappen.

Minister schouten heeft in haar verzamelbrief aangegeven dat ze onderzoek laat doen naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst. Indien uit het onderzoek blijkt dat de staat van instandhouding van een of meer soorten op de wildlijst in het geding is, zal de jacht op deze soorten voor het jachtseizoen 2022/2023 gesloten worden. De minister verwacht ruim vóór aanvang van het jachtseizoen 2022/2023 meer duidelijkheid te kunnen geven. Dit betekent dat het jachtseizoen 2021/2022 zonder veranderingen kan plaatsvinden.

Jagersvereniging voorstander van onderzoek staat van instandhouding

De meest recente update van de Rode Lijst Zoogdieren bracht weer aan het licht hoe belangrijk gedegen monitoring van diersoorten is. De Jagersvereniging werkt dan ook graag mee aan een onderzoek naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst. In ons pleidooi roepen wij de minister op om het systeem voor faunatellingen in Nederland zodanig te verbeteren dat alle relevante telgegevens worden meegenomen. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel.

Onderzoek Jagersvereniging “Een verschil van dag en nacht”

Tellingen van wildsoorten worden voor verschillende doeleinden gebruikt zoals de onderbouwing van faunabeheerplannen. De tellingen zijn van belang voor het in stand houden, beheren en monitoren van de soorten in het buitengebied. De laatste jaren hebben vele veranderingen plaatsgevonden in de natuur. Zo is het landschap erg veranderd door onder andere landbouwgebruik, energieopwekking en uitbreiding van datacentra. Daarnaast heeft dit er ook voor gezorgd dat landschappen meer gefragmenteerd zijn geworden. Naast een verandering in het landschap zelf is er steeds meer menselijke activiteit, door onder andere recreatie in de natuurgebieden ontstaan.

Met het onderzoek “Een verschil van dag en nacht” wil de Jagersvereniging een beter beeld krijgen van de wildstand in Nederland. Daarnaast wil de Jagersvereniging meer inzicht krijgen in het verband tussen dagen nachtzichttellingen, zodat eventuele overschattingen/onderschattingen geduid kunnen worden. Dit wordt onderzocht door reguliere tellingen te vergelijken met tellingen die middels een warmtebeeldcamera worden uitgevoerd.

Het onderzoek naar het verschil tussen dag- en nachtzichttellingen heeft dit jaar de focus het telprotocol in de praktijk te beproeven. Het telprotocol zal in samenwerking met de Zoogdiervereniging beoordeeld worden ter validatie.

  • Delen:

Meer informatie