05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Meer predatoren en minder muizen: drama voor weidevogels – Omrop Fryslân

Dit jaar gaat de boeken in als het slechtste broedseizoen ooit voor de grutto. Onderzoeker en adviseur weidevogelbeheer Ernst Oosterveld wijt dit aan het goede muizenjaar van vorig jaar. Oosterveld pleit voor betere weidevogelgebieden en predatiebeheer.

Vorig jaar was een goed jaar voor de predatoren die het ook op weidevogels hebben gemunt. Doordat het alternatieve voedselaanbod hoog was kwamen er ook veel jongen groot. Nu er dit jaar minder muizen zijn, zijn de gevolgen voor de weidevogels goed merkbaar. Daarnaast zorgde de droogte er voor dat de kuikens – op zoek naar voedsel – extra vatbaar waren voor predatie.

Oosterveld geeft aan dat het nog niet te laat is om de situatie te veranderen. ‘Op alle fronten moeten we aan de slag in de gebieden met de beste kansen voor weidevogels. Dat zijn de open weidegebieden in West- en Noord-Fryslân.’ Daarnaast moet er meer geschikt land voor vogels komen. ‘Meer hoog peil en meer kruidenrijk grasland. Daarmee moet er ook een goede boterham voor de boeren gerealiseerd worden. En we ontkomen er ook niet aan om iets te doen aan het predatiebeheer. We moeten het landschap ongeschikter maken voor de predatoren.’

Jagersvereniging pleit al vijf jaar voor meersporenbeleid

De Jagersvereniging pleit al vanaf 2016 voor een meersporenbeleid om weidevogels in Nederland te behouden. Dat betekent dat men moet inzetten op beheer- en inrichtingsmaatregelen én op het verminderen van predatiedruk, zoals zij in de factsheet Weidevogels laat zien. In 2018 deed de Jagersvereniging een oproep om beleidskeuzes te maken waardoor de weidevogelsubsidies resulteren in stijgende aantallen. Tegelijk presenteerde zij het Gidsdocument Predatiedruk verlagen. In 2019 presenteerde de Jagersvereniging het onderzoeksrapport Vier predatiescenario’s voor de grutto.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Herstel van broedgebieden voor weidevogels moet ruimhartig gestimuleerd door ondersteuning van grondeigenaren die weidevogels willen beschermen.
  • De Jagersvereniging pleit voor actieve bejaging van vossen in en rond weidevogelgebieden. Daar moeten alle grondgebruikers en -eigenaren in meedoen, zodat de predatiedruk voldoende laag is om kwetsbare weidevogels een kans te geven.
  • Jagers vinden dat grondeigenaren die de bejaging van roofdieren, zoals de vos en de zwarte kraai, niet toestaan in hun gebieden actief bijdragen aan de verdere achteruitgang van weidevogels en andere kwetsbare bodembroeders
  • Zet geen katten meer uit via TNR-programma’s: de organisaties die daartoe bevoegd zijn, halen de minimale aantallen niet (minimaal 75% van de verwilderde katten moet worden gesteriliseerd of gecastreerd) om effect te sorteren.
  • Beperk het aantal veelvoorkomende roofdieren (zoals zwarte kraai, reiger, hermelijn en bunzing) met selectieve vangmiddelen (bijvoorbeeld kastvallen) tot het goed gaat met de weidevogels.
  • De aanleg van opgaande begroeiing en aanplant van bomen in open weidevogelgebieden is onverstandig. Het zijn uitkijkposten voor predatoren van weidevogels.

Lees het hele artikel op Omrop Fryslân

Meer predatoren en minder muizen een drama voor weidevogels
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws