05:53
21:37
Nachtmodus

Lancering website ‘Biotoopprojecten op de Kaart’

Jagersvereniging maakt inzet voor landschap en biodiversiteit zichtbaar

Amersfoort – Vanmiddag lanceerde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de nieuwe website Biotoopprojecten op de Kaart. Met deze website, te bereiken via www.biotoopprojecten.nl, wil de Jagersvereniging de samenwerking op het gebied van biotoopverbetering stimuleren, evenals het delen van kennis en ervaringen tussen vrijwilligers en teams die met biotoopverbetering bezig zijn. De website bevatte bij lancering ruim 800 projecten. De lancering vond plaats op de eerste dag van NL Doet.

Waar wordt akkerrandenbeheer uitgevoerd, zijn patrijzenprojecten te vinden, worden poelen of vistrappen aangelegd, bevinden zich ecoducten of bijenprojecten? Vanaf vandaag zijn deze biotoopmaatregelen (zowel van particulieren als organisaties) overzichtelijk bijeengebracht op een door de Jagersvereniging opgezette website.

Symposium
De lancering vond plaats tijdens een mini-symposium over biodiversiteit, waarop Henk Siepel, prof. dr. Animal Ecology Radboud Universiteit, Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL en Henk Davelaar, voorzitter Collectief Utrecht Oost hun visie en inbreng op biodiversiteit deelden met de genodigden.

Bron van inspiratie en kennis
In het landschap zijn vele organisaties en particulieren actief om de biodiversiteit een zetje in de rug te geven. Alle afzonderlijke projecten bij elkaar zorgen voor een forse impuls. De onderlinge bekendheid is echter gering. Het zichtbaar maken van biotoopprojecten en het delen van de daarin opgedane praktijkervaringen is van grote waarde voor anderen die zich bezighouden met biotoopverbetering: als bron van inspiratie en kennis.

De nieuwe website biotoopprojecten.nl start met ruim 800 projecten. Naar verwachting breidt dit snel uit naar ruim 2.000. Houdt de website dan ook in de gaten!

800 projecten
Om een goede start te maken zijn er al meer dan 800 projecten uit heel Nederland op de kaart gezet. Afkomstig van onder andere waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders, landgoederen, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers, wildbeheereenheden, recreatieschappen en samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties. De lancering is nog maar de start; de Jagersvereniging verwacht dat de website binnenkort uitgebreid wordt naar meer dan 1.000 projecten.

Werking biotoopprojecten.nl
Iedereen kan op de website aangeven waar biotoopverbetering plaatsvindt. Liefst het eigen project. Door middel van het aanmaken van een eigen pagina kan de auteur van het project de status met regelmaat updaten.
Zoeken kan ook: op een bepaalde categorie of in een bepaald gebied. Mogelijk levert dit ook nieuwe, lokale vrijwilligers op!

De vier sprekers van het symposium stelden gezamenlijk een zaadmengsel samen. Van links naar rechts: Wim Grave (secretaris landelijk bestuur Jagersvereniging), Henk Davelaar (voorzitter Agrarisch Natuurcollectief Utrecht Oost), dagvoorzitter Vivienne van den Assem, Hank Bartelink (directeur LandschappenNL) en Henk Siepel (prof. dr. Radboud Universiteit Nijmegen)

Tweejarig veldexperiment ‘Bloemrijke akkerranden’ Leusden
De vier sprekers van het symposium hebben vandaag ter plekke een zaadmengsel samengesteld dat onderdeel zal zijn van het tweejarig veldexperiment ‘Bloemrijke akkerranden’ in Leusden. Ook dit project is vindbaar op de website van Biotoopprojecten op de Kaart. U vindt het hier.

Zoek een biotoopproject of meld er zelf één!

Bezoek biotoopprojecten.nl
  • Delen:

Meer informatie