05:53
21:37
Nachtmodus

Jagersvereniging in beroep tegen uitspraak Reclame Code Commissie

De Jagersvereniging gaat in beroep tegen een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie, die stelt dat bepaalde uitingen van de publiekscampagne ‘Veilig op weg’ consumenten ‘op het verkeerde been’ zou zetten. De Jagersvereniging blijft achter de boodschap staan dat jagers een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, en ziet dit als een onmiskenbaar feit. Daarmee geeft de publiekscampagne dus pertinent géén onjuiste voorstelling van zaken.

Een bekende schrijfster en anti-jachtactivist had geklaagd tegen de publiekscampagne van de Jagersvereniging ‘Veilig op weg’. Volgens haar zou deze campagne misleidend zijn. Tot verbazing en teleurstelling van de Jagersvereniging wees de Commissie de klacht toe, vooral omdat het bevorderen van de verkeersveiligheid als ‘het doel voor het jagen’ wordt genoemd, terwijl jagen voor verkeersveiligheid ‘slechts één van de doelen voor het jagen is, en niet het enige doel’. De uiting zou daarmee ‘te absoluut en onvoldoende genuanceerd’ zijn, aldus de Commissie.

Opmerkelijk
“Het is alsof een politieke partij terecht wordt gewezen omdat zij op een pamflet één speerpunt vermeld, en niet het gehele partijprogramma”, zo stelt de afdeling juridische zaken van de Jagersvereniging. Succesvolle reclame is immers per definitie voorzien van een bepaalde focus. Het besluit van de Reclame Code Commissie is extra opmerkelijk, omdat de instantie niet ontkent dat er op bepaalde soorten uitsluitend wordt gejaagd in het maatschappelijke belang van verkeersveiligheid. Dit maakt dat van het onjuist informeren van het publiek aantoonbaar geen sprake is.

De Reclame Code Commissie stelde verder dat de ‘misleidende campagne’ de gemiddelde consument ertoe zou kunnen brengen om bijvoorbeeld lid te worden van de Jagersvereniging. Dit verbaast de vereniging: “Met onze bewustwordingscampagne proberen we het debat juist terug te brengen naar de feiten. Daar heeft het publiek recht op. Daarbij wordt zowel op de website daarjagenwijvoor.nl als in de publieke uitingen op geen enkele wijze gerefereerd aan de mogelijkheid om te doneren of lid te worden van de Jagersvereniging.”

Op het verkeerde been
Op één onderdeel wees de Commissie de klacht van de schrijfster wél af. Zij voerde namelijk ook nog aan dat de term ‘super-scharrelvlees’ voor vlees van wild en het keurmerk ‘Echt Wild’ misleidend zouden zijn. Dit kon juridisch uiteraard sluitend weerlegd worden: echt wild is immers afkomstig van geschoten wild uit de vrije natuur. Daardoor kon de Commissie niet anders dan de klacht op dit onderdeel afwijzen. De Jagersvereniging kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Commissie door de klacht op het verkeerde been is gezet. De vereniging tekent dan ook met vertrouwen beroep aan tegen de beslissing bij het College van Beroep.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws