05:33
21:38
Nachtmodus

Persbericht – Jagersvereniging helpt automobilisten om wildaanrijdingen te voorkomen

Meer dan 10.000 aanrijdingen met reeën per jaar en groeiend schadebedrag

Amersfoort, 2 november 2021 – De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil automobilisten bewuster maken van de risico’s van overstekend wild voor mens en dier. Naast wilde zwijnen en edelherten worden in Nederland vooral reeën aangereden, jaarlijks meer dan 10.000. Door de groei van het aantal reeën en bredere verspreiding in Nederland komen aanrijdingen met reeën inmiddels in heel het land voor. De campagne ‘Veilig op weg, Daar Jagen Wij Voor’ van de Jagersvereniging geeft automobilisten tips hoe ze een wildaanrijding kunnen voorkomen en wat je moet doen als je onverhoopt wél een dier aanrijdt.

Meer reeën, meer aanrijdingen
Het aantal reeën in ons land is de laatste decennia sterk gegroeid. Van 5.000 reeën in het oosten van het land vlak na de Tweede Wereldoorlog, tot nu meer dan 100.000 dieren en in elke provincie van Nederland. Die groei en aanwezigheid hebben ook een keerzijde. Het aantal aanrijdingen met dieren in Nederland groeit en het schadebedrag stijgt. Begin 2021 meldde het Verbond voor Verzekeraars dat het gemiddelde schadebedrag na een aanrijding met een (wild) dier over de afgelopen jaren flink is toegenomen: van € 1.632 in 2017 naar € 1.921 vorig jaar. Zelfs in 2020 toen door COVID-19 minder verkeer op de weg was, bleef het aantal aanrijdingen met reeën ongeveer gelijk of steeg zelfs. In de vier provincies waar de Jagersvereniging vanaf vandaag campagne voert (Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht), vinden veel aanrijdingen met reeën plaats: gemiddeld 42 aanrijdingen per week in deze vier provincies samen (bron: rapportages Faunabeheereenheden uit vier provincies).

Bijdrage jagers aan verkeersveiligheid
De urgentie van het voorkomen van wildaanrijdingen blijft dus onverminderd hoog. Volgens Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging, dragen jagers bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid. “Onze leden brengen plekken in kaart waar veelvuldig wildaanrijdingen zijn en gaan in overleg met wegbeheerders, gemeenten en provincies om juist op die plekken maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van wildreflectoren. Daarnaast bejagen jagers de populatie reeën zodat deze niet te groot wordt voor de draagkracht van het gebied. Ook pleiten we voor eenduidige landelijke regelgeving en gebiedsdekkend beheer van reeën, dus niet enkel rond hot spots waar de meeste aanrijdingen plaatsvinden.”

Campagne Daar Jagen Wij Voor in vier provincies
De campagne ‘Veilig op weg, Daar Jagen Wij Voor’ vraagt in november en december aandacht voor aanrijdingen met reeën. Zeker in deze periode waarin de wintertijd net is ingegaan en meer verkeer in de schemer rijdt, is het risico op een wildaanrijding groter. De campagne geeft via onder meer social media tips hoe een automobilist een wildaanrijding kan voorkomen en de correcte afhandeling van een wildaanrijding: verplicht melden bij de politie, zodat deze een daartoe bevoegde jager kan bellen om het gewonde dier op te sporen en indien nodig uit het lijden te verlossen. De campagne bestaat verder uit onder meer een speciale wildkroket-actie, radiospotjes en scholenbezoeken in de vier provincies. Op de campagnewebsite daarjagenwijvoor.nl kan iedereen meer informatie vinden over verkeersveiligheid en jagen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws