05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Kees van Hulst

Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant organiseert wederom succesvolle thema-avond wilde zwijnen

Weer heeft de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant een succesvolle thema-avond wilde zwijnen georganiseerd. Ruim 175 mensen namen deel aan deze interactieve avond. Veel bezoekers waren jager en/of WBE-bestuurder en betrokken bij het beheer van de wilde zwijnen. Daarnaast waren er landbouwers, veehouders, ZLTO-bestuurders en terreinbeheerders uit gebieden waar de zwijnen voorkomen.

De Brabantse voorzitter, Joost Ploos van Amstel, opende de avond en ging in op het thema van de avond: samenwerking. De problematiek is uitsluitend op te lossen door kennis te delen en een goede samenwerking tussen jagers, boeren en terreinbeheerders. Ook moeten we alle beschikbare middelen gebruiken op basis van lokaal maatwerk.

Daarna kwam ZLTO-bestuurder Jeanette van de Ven aan het woord. Zij schetste de dreigingsrisico’s van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Risico’s, met enorme consequenties voor de varkenshouderij, maar zeker ook voor andere partijen in Brabant. Het is niet vreemd dat varkenshouders gezien het risico dat zij lopen, willen dat jagers meer moeten doen terwijl de praktijk laat zien dat veel jagers al veel tijd investeren. Ook zij pleitte er voor om nog beter samen te werken en tot een gedegen aanpak te komen wat door de zaal werd onderschreven.

Toon Kuipers vertelde met enthousiasme over de effectieve wijze waarop een zwijnenvangkooi kan worden ingezet. In het verleden heeft hij vangsten tot 18 stuks gerealiseerd. Ook is Toon bezig met het ontwikkelen van een op afstand bedienbare vangkooi om de effectiviteit van de kooi verder te verhogen en de kans op bijvangst uit te sluiten. Het is een middel dat door gerichte inzet kan helpen de populatie te bedwingen.

Joop Wijers was de laatste spreker. Hij besprak een aantal wetenswaardigheden over de wilde zwijnen, zoals samenstelling van de rotte en daaraan gerelateerde jachtmethoden om afschot te verhogen. Hierna werden nog ervaringen en tips over zwijnenbeheer uitgewisseld. Dat ging door tot en met de gezellige borrel waarmee de bijeenkomst afgesloten werd. De aanwezigen stelden vast dat het een nuttige avond was waarop duidelijk werd, dat jagers, boeren en terreinbeheerders er allen belang bij hebben om nog beter samen te werken.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items